Geografisch thema

Schaarstraat

ID
10330
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10330

Beschrijving

Van kruispunt Gentpoortstraat-Nieuwe Gentweg naar Coupure. Vanaf de 13de eeuw zogenaamd "Ten Hooie" of "Hooistraat" naar de voormalige stadswijk tussen de Langestraat en de Heilige Maria Magdalenakerk; door het uitgraven van de Coupure in 1751-1753 is de straat gesplitst. Huidige benaming ontleend aan 17de-eeuws huis "De Schaere" (zie Coupure nummer 29); rechts van laatst genoemde huis liep een korte, doodlopende straat zogenaamd "Korte Schaarstraat".

Nagenoeg rechte straat met deels geasfalteerd en deels met keien bedekt wegdek. Vóór de kerk, klein pleintje aangelegd in 1893; sinds 1956 staat er middenin een Mariabeeld van M. D'Hondt uit 1905 met opschrift "HET GEBUURTE 1904". Oostelijke straatkant gedeeltelijk ingenomen door het Koningin Astridpark en sinds de tweede helft van de 17de eeuw, bebouwd door zijgevels van het godshuis "de la Fontaine", gelegen aan de Zwarteleertouwersstraat nummer 68-80. Zowel diep- als breedhuizen. 19de-eeuwse lijstgevels met enerzijds bepleisterd en beschilderd parement voorzien van rechthoekige openingen op lekdrempels: nummer 25, nummer 40 van 1837, nummer 42 met aangepaste gevelindeling van 1932; nummer 48 van 1840; of met als kordons doorgetrokken lekdrempels en vensters in geprofileerde omlijstingen zoals nummer 2 van 1887 ter vervanging van een tuitgevel, nummer 4 van 1856 met in 1907 gewijzigde begane grond, nummer 36-38 van 1881 ter vervanging van een breedhuis van één bouwlaag met tuitgevel en nummer 80 van 1882. Anderzijds eenvoudige bakstenen lijstgevels met vensters op doorlopende lekdrempels zoals nummer 32 van 1855, nummer 34 van 1860, nummer 44 en nummer 88 van 1871 met gedenksteen waarop "TER HERINNERING AAN / DEN HELDHAFTIGEN JONGEN MAN / JOSE DEWIT / ALHIER GEBOREN OP 1 DEC. 1926 / EN ALS POLITIEK GEVANGENE / TE BRUNSWIJK IN DUITSLAND OVERLEDEN / OP 7 NOV. 1944". Voorts ook diephuizen, mogelijk met oudere kern, doch met historiserende gevel uit de eerste helft van de 20ste eeuw zoals nummer 5 van 1933, nummer 6, nummer 9 van 1952 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), nummer 12 van 1921 in plaats van 17de-eeuwse tuitgevel. Ook enkele nieuwbouwwoningen onder meer nummer 58 van 1964 ter vervanging van 17de-eeuwse trapgevel, waarachter fort "De Koning van Spanje".

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 148/1840, nummer 27/1855, nummer 165/1860, nummer 113/1871, nummer 22/1881, nummer 158/1882, nummer 48/1887, nummer 27/1907, nummer 34/1921, nummer 684/1932, nummer 552/1933, nummer 373/1952.
 • BAES W., WILLEMS J., DE BLIECK A., Van Rame tot Coupure, Brugge, 1997, p. 180-184.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 321-323.
 • JACOBS M., Zij die vielen als helden... Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1996, p. 70.
 • RAU J., De huisvesting van het proletariaat in het 19de-eeuwse Brugge. De Forten, in Brugs Ommeland, 1-4, 1996, p. 118-121.
 • VANHOUTRYVE A., Brugse Stand- en Borstbeelden. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, 1990, p. 221.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Boninswal

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Huis Beuckels

 • Omvat
  Parochiekerk Heilige Maria Magdalena en Heilige Catharina

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning Engelhuisje

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Magdalenakwartier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schaarstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10330 (Geraadpleegd op 21-06-2021)