Geografisch thema

Steenhouwersdijk

ID: 10332   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10332

Beschrijving

Van Groenerei tot Vismarkt. Benaming, sinds de 14de eeuw afgeleid van de aanwezige steenhouwers in de buurt, slaat tot circa 1825 ook op de huidige Groene rei. Van oudsher belangrijke economisch-commerciële locatie door de nabijheid van het ambachtshuis van de kleermakers (huidig nummer 3), van de vleeshouwers op hoek met Vismarkt en steenhouwers. Heden voornamelijk bewoning en één hotel; tevens deel van het voornaamste, toeristische circuit onder meer door het uitzicht op de classicistische achtergevel van huis "De Caese" en de 15de-eeuwse achtergevels van de Burgerlijke Grifie, 't Brugse Vrije en het Stadhuis, gelegen op de Burg. Korte, rechte, gekasseide straat, enkel aan zuidzijde bebouwd en aan noordzijde ingenomen door Reie, enkele bomen en banken. Gevarieerde bebouwing van lijst- en trapgevels, met kern opklimmend tot de 17de eeuw.


Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Ensemble van burgerhuis en ambachtshuis van de kleermakers

 • Is deel van
  Magdalenakwartier

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Steenhouwersdijk [online] https://id.erfgoed.net/themas/10332 (Geraadpleegd op 24-10-2020)