Geografisch thema

Visspaanstraat

ID: 10336   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10336

Beschrijving

Van Oude Gentweg naar Katelijnestraat. Naam dateert officieel van 1936 en zou naar verluidt dateren uit de 16de eeuw, doch de betekenis is onbekend. Grosso modo rechte, gekasseide straat met kromming naar het einde toe. Op hoek met Oude Gentweg, verweerde grenspaal (?) met sporen van volutebekroning. Noordzijde onderbroken door muur van de kloostertuin van de zusters redemptoristinnen zie Katelijnestraat nummer 103; deels verankerde muur met sporen van gedichte vensters onder strek, deels met cassetteverdeling. Rechts, van nummer 75, ingang naar sociaal woonproject Sentillenhof.

Voornamelijk kleine, gevarieerde bebouwing, in kern opklimmend tot de 16de eeuw. Voornamelijk breedhuizen van twee à vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met verankerde, bakstenen lijstgevels uit de 19de eeuw (nummers 26 en 28); nummer 81 van 1876 in plaats van woning van één bouwlaag, nummers 62 en 81 met oudere kern zie moerbalk. Anderzijds ook 20ste-eeuwse bebouwing in historiseren stijl met lijst- en trapgevels (nummer 23) onder meer nummers 7 en 9 van 1912, nummers 11 en 27. Nummer 93, pand met gevel uit de eerste helft van de 20ste eeuw en oudere kern. Nummer 1-5, breedhuis, gesplitst in drie woningen van telkens twee traveeën en twee bouwlagen, oorspronkelijk met 19de-eeuwse lijstgevel, huidig uitzicht resultaat van "verfraaiende" restauratie van 1937. In de loop van het vierde kwart van de 19de eeuw zijn lage huisjes vervangen door breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen zoals nummers 4, 6, 8 en 10 respectievelijk van 1900, 1900, 1867 en 1886. Voorts enkele huizen uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw zoals nummer 2 van 1937, nummer 23 van 1910, nummer 97 gedateerd door gevelsteen "ANNO / 1900". Ook recente architectuur onder meer nummers 83, 85, 95.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 45/1876, nummer 31/1900, nummer 263/1910, nummer 117/1912, nummer 215/1937.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, februari 1986.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Centillepoortje, toegang tot beluik

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van godshuizen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Hovenierswoning

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Magdalenakwartier

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Visspaanstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10336 (Geraadpleegd op 25-09-2020)