Geografisch thema

Wijngaardplein

ID
10344
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10344

Beschrijving

Plein tussen Wijngaard- en Arsenaalstraat, Minnewater en Begijnhof. Benaming verwijst naar de "Wijngaard" waarmee blijkbaar een meers of laag gelegen grasland werd bedoeld en niet een wijndruivenaanplanting zoals meestal gedacht. Eertijds ingenomen door een binnenwater afgesloten door de sluis zogenaamd "Sas van Gent" (ter hoogte van huidig nummer 13), langs waar kleinere schepen de Reie bereiken. Huidige vorm van het plein teruggaand tot 1842-1846 na het dempen van dat binnenwater en het slopen van het "Sas van Gent". Heden maakt het deel uit van het voornaamste, toeristische circuit - voornamelijk de noordwestzijde - waarbij de oorspronkelijke woon- en onderwijsfunctie evenwel behouden blijft. Onderdeel van het beschermde stadsgezicht "Minnewater en omgeving".

Gekasseid pleintje met onregelmatige vorm, ten noorden afgebakend door Wijngaardstraat, ten zuiden door Minnewater en ten oosten door Reie en Begijnhof; halverwege onderbroken door het overwelfde Bakkersreitje. Klein centraal plantsoen met gras, bomen en borstbeeld van "M. SABBE / LETTERKUNDIGE / 1873-1938" door O. Rotsaert. Ten zuidwesten verbindt gekasseide Sashuisbrug het plein met de Begijnenvest; laatst genoemde brug, gedateerd "ANNO / 1895", is een drieledige korf- boogbrug van arduin met smeedijzeren borstwering, gebouwd door architect L. Delacenserie en parallel gelegen met het "Sashuis". Ten noordoosten leidt de Begijnhofbrug naar het Begijnhof. Bebouwing voornamelijk met 19de-eeuws uitzicht, enerzijds met neogotische geveluitwerking (nummers 1-3), anderzijds met eenheidsbebouwing met bakstenen lijstgevels uit de eerste helft van de 19de eeuw: nummer 4, oorspronkelijk met oudere kern en gevel van 1872 maar gesloopt en recent herbouwd; nummer 5-7 met kern uit de 17de eeuw, zie drie geblokte ontlastingsbogen in voorgevel van nummers 5 en 6, beklede moerbalken met baksleutels, bewaarde dakconstructies met schaargebinten en bij nummer 6 een 17de-eeuwse achterhuis; nummer 8-10 van 1893 ter vervanging van lage constructie, nummer 10 in 1922 verfraaid met halfronde erker.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW002007.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 141/1872, nummer 89/1893, nummer 143/1922.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 437.
 • VAN DEN ABEELE A., De faiencefabriek aan het Minnewater te Brugge (1750-1818), in Handelingen voor het Genootschap voor Geschiedenis, CXXIII, 1986, nummer 1-2, p. 61-105.
 • VAN HOUTRYVE A., Op Brugse bruggen (17), in Brugge die scone, XIX, 1998, nummer 4, p. 9-11.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Magdalenakwartier

 • Is deel van
  Minnewater en omgeving

 • Omvat
  Klooster van de zusters van de Heilige Vicenzo a Paolo

 • Omvat
  Pastorie van de Begijnhofparochie

 • Omvat
  Samenstel van drie stadswoningen

 • Omvat
  Sashuis

 • Omvat
  Saswachterswoning

 • Omvat
  Stadswoning


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wijngaardplein [online], https://id.erfgoed.net/themas/10344 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.