Geografisch thema

Brusselsestraat

ID
1035
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1035

Beschrijving

De Brusselsestraat verbindt de Grote Markt met de Mechelsevest en kruist tal van straten. Ze is één der oudste invalswegen van de stad en zou deel hebben uitgemaakt van een Romeinse heirbaan die vanaf het midden van de 12de eeuw Keulen met Brugge verbond. De rechte uitvalsweg naar Brussel zoals we die vandaag kennen, dateert echter maar van na 1710. Voordien werd het verkeer via de Goudbloem- en de Tervuursestraat naar Brussel geleid. Tot de 19de eeuw was de Brusselsestraat opgedeeld in drie straten: de Steenstraat - zo genoemd omdat ze de eerste gekasseide straat van Leuven was, lopend van de Grote Markt tot aan het Handbooghof en voor het eerst vermeld in 1000 -; vervolgens de Bieststraat - naar het Sint-Jacobs- of Biestplein genoemd en gelegen tussen het Handbooghof en de "Blauwen Hoek", het pleintje aan de Ridderstraat / Goudbloemstraat; en tenslotte de Wijngaardstraat, die vanaf de "Blauwen Hoek" langsheen de wijngaarden tot aan de voormalige Wijngaardpoort liep, nu Brusselsepoort. Vanaf de 13de eeuw waren in de Brusselsestraat een aantal kloosters en liefdadigheidsinstellingen gevestigd, onder meer het voormalig Sint-Elisabethgasthuis (Brusselsestraat 63) en het verdwenen Sint-Laureysgasthuis op de "Blauwen Hoek". Typerend was ook de veelheid aan brouwerijen, maar liefst 16 in aantal, waarvan er negen in de voormalige Steenstraat gevestigd waren - in het laagste gedeelte van de stad tussen de Voer en de Dijle -, en zeven vóór de "Blauwen Hoek". Met uitzondering van de voormalige brouwerij "Vilvoorden" (Brusselsestraat 118-118A), werden alle brouwerijen in de vroegere Steenstraat vernield tijdens Wereldoorlog I of gesloopt in het kader van de sanering van de Slachthuiswijk. In het gedeelte vóór de "Blauwen Hoek" bleef enkel "De Jonghen Pelgrim" over (Brusselsestraat nrs. 168-170). De Brusselsestraat bezat heel wat bewoonde gangen, waarvan er enkele verdwenen zijn (onder meer de Tabernakel-, de Prenten- en de Rotterdamgang) en nog enkele bewaard bleven: de recent gerenoveerde Zongang (1876) aan de kruising met de Kapucijnenvoer, de Verbrande Poortgang (Brusselsestraat 184), de J.Buelenswijk (1873) en de Muurkruidgang (1877-1881), heden Muurkruidstraat.

De Brusselsestraat heeft een licht bochtig straattracé met meermaals verspringende rooilijn, een pleinvormige verbreding ter hoogte van "De Blauwen Hoek", en daarachter een sterk hellend verloop tot aan de 19de-eeuwse tolhuizen (Brusselsestraat nrs. 203 en 332). Beeldbepalend voor de Brusselsestraat zijn de homogene gevelwanden van de zogenaamde "wederopbouwarchitectuur" van aan de aansluiting met de Grote Markt tot de Wieringstraat (Brusselsestraat nrs. 1 tot 33) en de Lei (Brusselsestraat nrs. 2 tot 82). Deze panden in zogenaamde "wederopbouw-stijl" worden gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur, geïnspireerd op de regionale bouwstijlen, met integratie van eigentijdse of geïnterpreteerde bouwelementen. Typerend is het traditiegetrouw gebruik van bak- en/of natuursteen, al of niet verwerkt met blauwe hardsteen, en in deze zone soms uitzonderlijk met similisteen. Het zijn voornamelijk winkel-/woonpanden, doorgaans breedhuizen van drie bouwlagen en veelal in combinatie met een topconstructie die als scherm fungeert voor de langsgerichte nok van het zadel- of mansardedak, als reminiscentie aan het vroegere diephuis. De begane grond is doorgaans gevelbreed opengewerkt, met aangepaste winkelpuien binnen de tot op heden veelal behouden oorspronkelijke omlijsting. Naast de lager beschreven representatieve panden, wordt de wederopbouwarchitectuur ook in een meer afgezwakte vorm vertegenwoordigd door de nrs. 3 , 4 (1920, A. Vanden Eynde), 16, 18-20 (1920, Fr. Vandeput), 24 (1921), 26 (1920, Th. Van Dormael), 25 (1925, A. Vanden Eynde), 27-29 (1923), 34 (1922), 40, 62-64 (1920, H. Frezin), 72, 76 (1922, A. Devos), 78-80 (1921, A. Devos) en 82 (1925, A. Devos). Vanaf de Dijlebrug ter hoogte van de Tielemans- en Amerikalaan zijn er heel wat huizen die deel uitmaken van de basisbebouwing zoals "De Donderbus" (Brusselsestraat nrs. 90-92) in vakwerkbouw en "De Pelgrim" (Brusselsestraat nrs. 168-170) in traditionele bak- en zandsteenstijl. Verder een reeks panden die in kern oud zijn en aangepast werden in de 19de en 20ste eeuw (Brusselsestraat nrs. 96-98, 102-104, 114 en 116), voorts een aantal statige herenhuizen (Brusselsestraat nrs. 77, 141A en 141 en 190) en ruime burgerwoningen (onder andere Brusselsestraat nrs. 238-240); en tot slot reeksen van arbeiderswoningen die in groep voornamelijk op de voormalige wijngaarden in het laatste stuk van de Brusselsestraat werden opgetrokken (Brusselsestraat nrs. 320-330)

Beeldbepalend zijn tevens de meer recente en schaalvergrotende realisaties: de Gasthuissite (1959, J.N. Cloquet, H. Van Montfort, P. Vandeput) ter hoogte van de Lei; de universitaire peda Camilo Torres (1968, J. Delrue en G. Konings, Brusselsestraat nr. 165) op de site van het voormalig alexianenklooster; de grote woonblokken aan de overzijde van de straat (Brusselsestraat nrs. 288-292); en de Sint-Jansschool (1888, J. Helleputte en 1959, V. Broos) aan de Mechelsevest (Mechelsevest nr. 10).


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Bakstenen dwarshuis

 • Omvat
  Barok diephuis de Fonteyne

 • Omvat
  Burgerhuis De Hulstboom

 • Omvat
  Burgerhuis Den Deynene Mantel

 • Omvat
  Burgerhuis In 't Ossenhoofd

 • Omvat
  Burgerhuis Le croix de Bourgogne

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van G. Decock

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door G. Decock

 • Omvat
  Burgerhuis van 1921

 • Omvat
  Burgerhuis Vilvoorden

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door J. Schoeters

 • Omvat
  Diephuis Het Schild van Artois

 • Omvat
  Drukkerij-uitgeverij Acco

 • Omvat
  Dwarshuis

 • Omvat
  Eerste stadsomwalling

 • Omvat
  Gasthof

 • Omvat
  Gespiegelde hoekhuizen

 • Omvat
  Handelspand De Cleyne Tortse of De Fackel

 • Omvat
  Handelspand De Gulden Flesse

 • Omvat
  Handelspand met woonfunctie

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van A. Devos

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van C. Goemans

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van P. Langerock

 • Omvat
  Handelspand van 1920

 • Omvat
  Handelspand van 1920

 • Omvat
  Handelspand van 1922, ontwerp van A. Mommaels

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis van 1789

 • Omvat
  Herenwoning

 • Omvat
  Herenwoning met bijgebouwen

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis De Donderbus en De Cleijn Donderbus

 • Omvat
  Hoekhuis De Haesen Wimpel

 • Omvat
  Hoekhuis In Steenberghe

 • Omvat
  Hoekhuis naar ontwerp van G. Sterckx

 • Omvat
  Hoekhuis ontworpen door F. Vandeput

 • Omvat
  Hoekhuis van 1876

 • Omvat
  Hoekhuis van 1922

 • Omvat
  Hoekwoning van 1862

 • Omvat
  Huis De Borze

 • Omvat
  Klooster der alexianen

 • Omvat
  Klooster van de broeders van Liefde

 • Omvat
  Korfboogpoort in Lodewijk XVI-stijl

 • Omvat
  Langshuis

 • Omvat
  Modernistische stadswoningen

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch woonhuis

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoning

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoningen

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoningen

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoningen

 • Omvat
  Octrooigebouwen

 • Omvat
  Onderpastorie van de Sint-Jacobskerk

 • Omvat
  Sint-Elisabethgasthuis

 • Omvat
  Sint-Jacobskapel

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning De Trompet

 • Omvat
  Stadswoning Den Eenhoorn

 • Omvat
  Stadswoning Den Gaudtbergh

 • Omvat
  Stadswoning Den Gulden Passer

 • Omvat
  Stadswoning Den Trompetter

 • Omvat
  Stadswoning Den Wilden Esel

 • Omvat
  Stadswoning Het Schild van Henegouwen

 • Omvat
  Stadswoning met 18de-eeuwse kern

 • Omvat
  Stadswoning met laadvenster

 • Omvat
  Stadswoning uit 1920

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen naar ontwerp van L. Corthouts

 • Omvat
  Stadswoningen uit de 17de eeuw

 • Omvat
  Standbeeld De Koeienschieter

 • Omvat
  Standbeeld Pater Damiaan

 • Omvat
  Standbeeld van Paep Thoon

 • Omvat
  Studentenhome Camilo Torres

 • Omvat
  Traditionele stadswoning

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Omvat
  Winkelhuis Grand Bazar National

 • Omvat
  Winkelhuis van 1921

 • Is gerelateerd aan
  Langshuisjes

 • Is gerelateerd aan
  Stadswoning De Jonghen Pfenix

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brusselsestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/1035 (Geraadpleegd op )