Geografisch thema

Brusselsestraat

ID: 1035   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1035

Beschrijving

De Brusselsestraat verbindt de Grote Markt met de Mechelsevest en kruist tal van straten. Ze is één der oudste invalswegen van de stad en zou deel hebben uitgemaakt van een Romeinse heirbaan die vanaf het midden van de 12de eeuw Keulen met Brugge verbond. De rechte uitvalsweg naar Brussel zoals we die vandaag kennen, dateert echter maar van na 1710. Voordien werd het verkeer via de Goudbloem- en de Tervuursestraat naar Brussel geleid. Tot de 19de eeuw was de Brusselsestraat opgedeeld in drie straten: de Steenstraat - zo genoemd omdat ze de eerste gekasseide straat van Leuven was, lopend van de Grote Markt tot aan het Handbooghof en voor het eerst vermeld in 1000 -; vervolgens de Bieststraat - naar het Sint-Jacobs- of Biestplein genoemd en gelegen tussen het Handbooghof en de "Blauwen Hoek", het pleintje aan de Ridderstraat / Goudbloemstraat; en tenslotte de Wijngaardstraat, die vanaf de "Blauwen Hoek" langsheen de wijngaarden tot aan de voormalige Wijngaardpoort liep, nu Brusselsepoort. Vanaf de 13de eeuw waren in de Brusselsestraat een aantal kloosters en liefdadigheidsinstellingen gevestigd, onder meer het voormalig Sint-Elisabethgasthuis (Brusselsestraat 63) en het verdwenen Sint-Laureysgasthuis op de "Blauwen Hoek". Typerend was ook de veelheid aan brouwerijen, maar liefst 16 in aantal, waarvan er negen in de voormalige Steenstraat gevestigd waren - in het laagste gedeelte van de stad tussen de Voer en de Dijle -, en zeven vóór de "Blauwen Hoek". Met uitzondering van de voormalige brouwerij "Vilvoorden" (Brusselsestraat 118-118A), werden alle brouwerijen in de vroegere Steenstraat vernield tijdens Wereldoorlog I of gesloopt in het kader van de sanering van de Slachthuiswijk. In het gedeelte vóór de "Blauwen Hoek" bleef enkel "De Jonghen Pelgrim" over (Brusselsestraat nrs. 168-170). De Brusselsestraat bezat heel wat bewoonde gangen, waarvan er enkele verdwenen zijn (onder meer de Tabernakel-, de Prenten- en de Rotterdamgang) en nog enkele bewaard bleven: de recent gerenoveerde Zongang (1876) aan de kruising met de Kapucijnenvoer, de Verbrande Poortgang (Brusselsestraat 184), de J.Buelenswijk (1873) en de Muurkruidgang (1877-1881), heden Muurkruidstraat.

De Brusselsestraat heeft een licht bochtig straattracé met meermaals verspringende rooilijn, een pleinvormige verbreding ter hoogte van "De Blauwen Hoek", en daarachter een sterk hellend verloop tot aan de 19de-eeuwse tolhuizen (Brusselsestraat nrs. 203 en 332). Beeldbepalend voor de Brusselsestraat zijn de homogene gevelwanden van de zogenaamde "wederopbouwarchitectuur" van aan de aansluiting met de Grote Markt tot de Wieringstraat (Brusselsestraat nrs. 1 tot 33) en de Lei (Brusselsestraat nrs. 2 tot 82). Deze panden in zogenaamde "wederopbouw-stijl" worden gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur, geïnspireerd op de regionale bouwstijlen, met integratie van eigentijdse of geïnterpreteerde bouwelementen. Typerend is het traditiegetrouw gebruik van bak- en/of natuursteen, al of niet verwerkt met blauwe hardsteen, en in deze zone soms uitzonderlijk met similisteen. Het zijn voornamelijk winkel-/woonpanden, doorgaans breedhuizen van drie bouwlagen en veelal in combinatie met een topconstructie die als scherm fungeert voor de langsgerichte nok van het zadel- of mansardedak, als reminiscentie aan het vroegere diephuis. De begane grond is doorgaans gevelbreed opengewerkt, met aangepaste winkelpuien binnen de tot op heden veelal behouden oorspronkelijke omlijsting. Naast de lager beschreven representatieve panden, wordt de wederopbouwarchitectuur ook in een meer afgezwakte vorm vertegenwoordigd door de nrs. 3 , 4 (1920, M. Vanden Eynde), 16, 18-20 (1920, Fr. Vandeput), 24 (1921), 26 (1920, Th. Van Dormael), 25 (1925, A. Vanden Eynde), 27-29 (1923), 34 (1922), 40, 62-64 (1920, H. Frezin), 72, 76 (1922, A. Devos), 78-80 (1921, A. Devos) en 82 (1925, A. Devos). Vanaf de Dijlebrug ter hoogte van de Tielemans- en Amerikalaan zijn er heel wat huizen die deel uitmaken van de basisbebouwing zoals "De Donderbus" (Brusselsestraat nrs. 90-92) in vakwerkbouw en "De Pelgrim" (Brusselsestraat nrs. 168-170) in traditionele bak- en zandsteenstijl. Verder een reeks panden die in kern oud zijn en aangepast werden in de 19de en 20ste eeuw (Brusselsestraat nrs. 96-98, 102-104, 114 en 116), voorts een aantal statige herenhuizen (Brusselsestraat nrs. 77, 141A en 141 en 190) en ruime burgerwoningen (onder andere Brusselsestraat nrs. 238-240); en tot slot reeksen van arbeiderswoningen die in groep voornamelijk op de voormalige wijngaarden in het laatste stuk van de Brusselsestraat werden opgetrokken (Brusselsestraat nrs. 320-330)

Beeldbepalend zijn tevens de meer recente en schaalvergrotende realisaties: de Gasthuissite (1959, J.N. Cloquet, H. Van Montfort, P. Vandeput) ter hoogte van de Lei; de universitaire peda Camilo Torres (1968, J. Delrue en G. Konings, Brusselsestraat nr. 165) op de site van het voormalig alexianenklooster; de grote woonblokken aan de overzijde van de straat (Brusselsestraat nrs. 288-292); en de Sint-Jansschool (1888, J. Helleputte en 1959, V. Broos) aan de Mechelsevest (Mechelsevest nr. 10).


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen
  Brusselsestraat 320-330 (Leuven)

 • Omvat
  Bakstenen dwarshuis
  Brusselsestraat 153 (Leuven)

 • Omvat
  Barok diephuis de Fonteyne
  Brusselsestraat 45 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis De Hulstboom
  Brusselsestraat 107 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis Den Deynene Mantel
  Brusselsestraat 36-38 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis In 't Ossenhoofd
  Brusselsestraat 74 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis Le croix de Bourgogne
  Brusselsestraat 21 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van G. Decock
  Brusselsestraat 28 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door G. Decock
  Brusselsestraat 17 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1921
  Brusselsestraat 8, 8A (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuis Vilvoorden
  Brusselsestraat 118, 118A (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Brusselsestraat 127-129 (Leuven)

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door J. Schoeters
  Brusselsestraat 238-240 (Leuven)

 • Omvat
  Diephuis Het Schild van Artois
  Brusselsestraat 43 (Leuven)

 • Omvat
  Drukkerij-uitgeverij Acco
  Brusselsestraat 153 (Leuven)

 • Omvat
  Dwarshuis
  Brusselsestraat 114 (Leuven)

 • Omvat
  Eerste stadsomwalling
  Brusselsestraat 69, Handbooghof zonder nummer, Kapucijnenvoer 35, Karel van Lotharingenstraat 14-...

 • Omvat
  Gasthof
  Brusselsestraat 168-170 (Leuven)

 • Omvat
  Gespiegelde hoekhuizen
  Brusselsestraat 1-2, Grote Markt 16 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand De Cleyne Tortse of De Fackel
  Brusselsestraat 53 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand De Gulden Flesse
  Brusselsestraat 14 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand met woonfunctie
  Brusselsestraat 31 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van A. Devos
  Brusselsestraat 6, 6A (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van C. Goemans
  Brusselsestraat 22 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand naar ontwerp van P. Langerock
  Brusselsestraat 5 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand van 1920
  Brusselsestraat 12 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand van 1920
  Brusselsestraat 66 (Leuven)

 • Omvat
  Handelspand van 1922, ontwerp van A. Mommaerts
  Brusselsestraat 23 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Brusselsestraat 134 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis
  Brusselsestraat 180 (Leuven)

 • Omvat
  Herenhuis van 1789
  Brusselsestraat 190 (Leuven)

 • Omvat
  Herenwoning
  Brusselsestraat 77 (Leuven)

 • Omvat
  Herenwoning met bijgebouwen
  Brusselsestraat 272 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Brusselsestraat 51 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Brusselsestraat 124 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Brusselsestraat 204 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis De Donderbus en De Cleijn Donderbus
  Brusselsestraat 90-92, Lei 1 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis De Haesen Wimpel
  Brusselsestraat 115, Wagenweg 1 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis In Steenberghe
  Brusselsestraat 33, Wieringstraat 1 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis naar ontwerp van G. Sterckx
  Amerikalaan 1, Brusselsestraat 42 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis ontworpen door F. Vandeput
  Brusselsestraat 10 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis van 1876
  Brusselsestraat 53, Predikherenstraat 2 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekhuis van 1922
  Brusselsestraat 7, Parijsstraat 3 (Leuven)

 • Omvat
  Hoekwoning van 1862
  Brusselsestraat 242-244 (Leuven)

 • Omvat
  Huis De Borze
  Brusselsestraat 113 (Leuven)

 • Omvat
  Klooster der alexianen
  Brusselsestraat 165 (Leuven)

 • Omvat
  Klooster van de broeders van Liefde
  Brusselsestraat 141, 141A (Leuven)

 • Omvat
  Korfboogpoort in Lodewijk XVI-stijl
  Brusselsestraat 178 (Leuven)

 • Omvat
  Langshuis
  Brusselsestraat 59 (Leuven)

 • Omvat
  Modernistische stadswoningen
  Brusselsestraat 196-200 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis
  Brusselsestraat 120-122 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistisch woonhuis
  Brusselsestraat 79 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoning
  Brusselsestraat 202 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoningen
  Brusselsestraat 83-85 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoningen
  Brusselsestraat 87-91 (Leuven)

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoningen
  Brusselsestraat 131, 135 (Leuven)

 • Omvat
  Octrooigebouwen
  Brusselsestraat 203, zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Onderpastorie van de Sint-Jacobskerk
  Brusselsestraat 125 (Leuven)

 • Omvat
  Sint-Elisabethgasthuis
  Brusselsestraat 63, 63A-B (Leuven)

 • Omvat
  Sint-Jacobskapel
  Brusselsestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen
  Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35-37, 47, Minderbroedersstraat 12, 32 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Brusselsestraat 47 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Brusselsestraat 146 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning
  Brusselsestraat 150 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning De Trompet
  Brusselsestraat 102 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning Den Eenhoorn
  Brusselsestraat 19 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning Den Gaudtbergh
  Brusselsestraat 158-162, 166 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning Den Gulden Passer
  Brusselsestraat 81 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning Den Trompetter
  Brusselsestraat 100, 100A (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning Den Wilden Esel
  Brusselsestraat 94 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning Het Schild van Henegouwen
  Brusselsestraat 41 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning met 18de-eeuwse kern
  Brusselsestraat 49 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning met laadvenster
  Brusselsestraat 152 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoning uit 1920
  Brusselsestraat 60 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Brusselsestraat 182, 186-188, 194 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen naar ontwerp van L. Corthouts
  Brusselsestraat 68-70 (Leuven)

 • Omvat
  Stadswoningen uit de 17de eeuw
  Brusselsestraat 232-234 (Leuven)

 • Omvat
  Standbeeld De Koeienschieter
  Brusselsestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Standbeeld Pater Damiaan
  Brusselsestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Standbeeld van Paep Thoon
  Brusselsestraat zonder nummer (Leuven)

 • Omvat
  Studentenhome Camilo Torres
  Brusselsestraat 165 (Leuven)

 • Omvat
  Traditionele stadswoning
  Brusselsestraat 55 (Leuven)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen
  Amerikalaan 3-5 (Leuven)

 • Omvat
  Twee stadswoningen
  Brusselsestraat 130-132 (Leuven)

 • Omvat
  Winkelhuis Grand Bazar National
  Brusselsestraat 13, Parijsstraat 2 (Leuven)

 • Omvat
  Winkelhuis van 1921
  Brusselsestraat 15 (Leuven)

 • Omvat
  Woonhuis
  Brusselsestraat 117 (Leuven)

 • Is gerelateerd aan
  Langshuisjes
  Zongang 1-2 (Leuven)

 • Is gerelateerd aan
  Stadswoning De Jonghen Pfenix
  Verbrande Poort 2-6 (Leuven)

 • Is deel van
  Leuven
  Leuven (Leuven)