Geografisch thema

Koning Albert I-laan (Onze-Lieve-Vrouwekwartier)

ID
10355
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10355

Beschrijving

Nieuwe laan lopend van 't Zand over Sint-Michiels tot in Zedelgem. Drukke verkeersader langs het Koning Albertpark, deel uitmakend van de ringlaan; aangelegd na verleggen in 1939 van station van 't Zand naar huidige locatie, wordt dan Stationslaan genoemd; in 1954, na oprichting in het park van het ruiterstandbeeld van Koning Albert I, herdoopt tot Koning Albertlaan; heden Koning Albert I-laan. Aan oostzijde begrensd door Capucienenrei en achterkant van de Westmeers, aan zuid- en westkant door de ringlaan, aan noordkant door 't Zand. Voorheen blekerijweiden waar, van circa 1840 tot circa 1939, de spoorlijn doorliep. Aanleg in 1940-1941 van groene zone tussen Boeveriepoort en nieuw station. Na de Tweede Wereldoorlog definitief aanleggen van Koning Albertpark opgenomen in totaalaanleg van Stationsplein, 't Zand en de Hoefijzerlaan, naar ontwerp van vader en zoon J. Leys, respectievelijk hovenier en tuinbouwkundige, en geïnspireerd op ontwerp (1941) van architecten J. Lantsoght en J. Vandermoere (Brugge); geconcipieerd als groene inkom aan de zuidkant van de stad en als overgang tussen verkeer- en woonfunctie; toenmalige verkrotte achtergevels van de Westmeers worden aan het zicht onttrokken door opgeworpen wal. In 1979 zijn enkele aanpassings- werken doorgevoerd bij de aanleg van de tunnel en ondergrondse parking onder 't Zand. Najaar 1999, aan zuidzijde van 't Zand, waarbij een deel van het park wordt ingenomen, start van de bouw van het Concertgebouw, ingehuldigd 20 februari 2002; winnend project van een architectuurwedstrijd en naar ontwerp van architecten P. Robbrecht en H. Daem (Gent) door hen getypeerd als "een nieuwe prominente stedelijke component die de conversatie aangaat met andere stedelijke grootheden, zoals het belfort en de Sint-Salvatorskathedraal".

Langwerpig lichtglooiend landschapspark doorsneden met slingerende voetgangerspaden; centraal staat bronzen ruiterstandbeeld van Koning Albert I op arduinen sokkel, naar ontwerp van beeldhouwer O. Rotsaert (Brugge) en uitgevoerd in 1954 door bronsgieterij Vindevogel (Zwijnaarde). Beplantingen met heesters en bomen onder meer: hemelboom, geelhout, plataan, zwarte walnoot, ceder, linde, christusdoorn, italiaanse populier, Japanse sierkers. Prominente plaatsing van het Concertgebouw pal aan 't Zand en begrensd door ringlaan en park; rotonde aan de inkom met ronde gedenksteen met opschrift "DIT CONCERTGEBOUW IS EEN ONTWERP VAN DE ARCHITECTEN PAUL ROBBRECHT & HILDE DAEM / OP 13 JUNI 2000 WERD DEZE EERSTE STEEN GELEGD DOOR BURGEMEESTER VAN BRUGGE PATRICK MOE- NAERT / VLAAMS MINISTER VOOR CULTUUR BERT ANCIAUX & GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN PAUL BREYNE". Aan westzijde overdekte bushalte naar ontwerp van P. Robbrecht en H. Daem.

  • ADRIANSENS W. (ed.), Groen Brugge, 1987, p. 56-58.
  • 't Zand vroeger, nu en straks, Brugge, 1979.
  • VANHOUTRYVE A., Brugse stand- en borstbeelden, 1989, p. 220-237.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koning Albert I-laan (Onze-Lieve-Vrouwekwartier) [online], https://id.erfgoed.net/themas/10355 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.