Geografisch thema

Zevensterrestraat

ID: 10387   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10387

Beschrijving

Van Smedenstraat naar Lane. Gekasseide straat met recht tracé . Oorspronkelijke naam "Kleine Smedenstraat" in gebruik tot de 17de eeuw. Huidige naamgeving naar hoekpand bij Smedenstraat zogenaamd "Zevensterre".

Het huidige straatbeeld is geleidelijk aan tot stand gekomen. Oudste bebouwing opklimmend tot de 16de eeuw. Begin van straat gemarkeerd door hoekpanden bij de Smedenstraat. Oostzijde wordt grotendeels vanouds ingenomen door percelen die één geheel vormen met panden aan de Hoefijzerlaan. Voormalige tuinmuur met steunberen wordt in de loop van de 19de eeuw opgetrokken. Zoals onder meer blinde bakstenen muur horend bij Hoefijzerlaan nummer 21, getypeerd door afgekante lisenen en spaarvelden bovenaan afgewerkt met klossen. Tussen nummers 2 en 4 voormalig pakhuis oorspronkelijk deel uitmakend van de brouwerij "De Hoefijzer" gelegen aan de Hoefijzerlaan nummer 7. Volgens bouwvergunning van 1919 ook aanwezigheid van gebouwen horend bij een dans- en feestzaal gelegen aan de Hoefijzerlaan. Overige percelen in de loop van de 19de eeuw ingenomen door woningen van twee traveeën en twee bouwlagen soms opgenomen in een eenheidsbebouwing zie nummers 4-6 (1847), nummers 8-12 (1837) opgevat zoals de panden nummers 1-3 (1847), nummers 9-15. Gebouwen in historiserende stijl zie nummer 2 van circa 1953 gebouwd op 17de-eeuwse resten zie kelder met fragment voorzien van zware scheibogen, doorlopend onder naastliggende panden. Weinig innoverende nieuwbouw voor de overige panden.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, 1976.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 67/1837, nummer 29/1847, nummer 76/1847, nummer 82/1919.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties