Geografisch thema

Onze Lieve Vrouwstraat

ID
10413
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10413

Beschrijving

Eertijds ook zogenaamd "Vilderstraatje" ten westen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en zuidelijke verlenging van de Hoogstraat. Na de eerste wereldoorlog doorgetrokken in zuidelijke richting over de Willem Deroolaan die het tracé van de voormalige ringmuur der vestingen volgt. Wederopbouwarchitectuur overwegend uit de jaren 1920. Oostelijke straatzijde, tussen Kerkstraat en Willem Deroolaan, volledig ingenomen door de Onze-Lieve-Vrouwekerk midden met bomen afgezoomd grasveld ter hoogte van het vroegere kerkhof; op hoek bij Willem Deroolaan, klein monument ter nagedachtenis van gesneuvelden. Ertegenover: eclectische gevelwand van twee bouwlagen met afgeschuinde hoektravee (nummer 1-15), waarvan nummer 1, zogenaamd "Pelikaan" volgens uithangbord, naar ontwerp van architecten Pil en Carbon (Oostende) van 1921. Accent gevormd door prettige erker ter hoogte van nummer 5. Vrij homogene baksteenarchitectuur voornamelijk getypeerd door elementen ontleend aan neo-gotiek en neo-Vlaamse-renaissancestijl met regionale inslag. Verspringende hoogtelijn door dakvensters met trapgevel; klokgeveltje bij nummer 9. Muuropeningen met boogvelden (nummers 1, 5, 7, 15); drielichten (nummer 15). Gebruik van sierankers (nummers 1,3,7). Nummer 15 met aflijnend baksteenfries van overkragende rondboogjes. Straatgedeelte over het kruispunt met de Willem Deroolaan : soortgelijke bebouwing van iets kleinere schaal afgewisseld met eenvoudige doorsnee-burgerhuizen uit dezelfde periode, uitgezonderd het hoekhuis in regionale neo-Vlaamse-renaissancestijl met laag ommuurd voortuintje (nummer 17). Verschillende huisnamen zie zogenaamd "Villa Charles" (nummer 4), "Villa Virginie" (nummer 8), "Maria's huis" (nummer 9) en "Villa Alphonse" (nummer 16). Boven de deur van nummer 37, casement met inscriptie : "Geen rozen zonder doornen".


Bron: DELEPIERE A.-M. & LION M. met medewerking van HUYS M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8n, Brussel - Gent.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Lion, Mimi
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in neotraditionele stijl

 • Omvat
  Burgerhuis Villa Alphonse

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Maria's huis

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken

 • Is deel van
  Nieuwpoort-Stad


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Onze Lieve Vrouwstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10413 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.