Geografisch thema

Twaalf-Apostelenstraat

ID
10421
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10421

Beschrijving

Oorspronkelijk samen met de Cellebroerdersstraat "Groenendael" geheten. In de 14de eeuw zogenaamd "Ser Loens Strate" en in de 15de eeuw "Rotselaerstrate". Na de oprichting van het begijnhof veranderd in "Twaalf Apostelenstraat" naar het gelijknamige convent in deze straat, opgericht in 1597. Het klooster der celzusters, de zogenaamde "Kleine Celle" of "Bethléem" was reeds in de 14de eeuw gevestigd op Groenendael tussen de Cellebroedersstraat en het Vlietje, dat de Twaalf Apostelenstraat van de Schrijnstraat scheidde. Het klooster strekte zich deels over de Acht Zalighedenstraat uit en werd in 1580 verwoest door de Spanjaarden; in 1588 vertrokken de celzusters naar Leuven. De brug over het vlietje werd tot de 16de eeuw "Minnen" of "Mymenbrugghe" genaamd.

Het begijnhofkarakter bleef in deze straat voor een goed deel behouden. Links en rechts treft men nog mooie begijnenwoningen aan uit de 17de en 18de eeuw. De huizen tussen de korte gedeelten van de Acht Zalighedenstraat hebben bijbouwen en achtertuintjes (oorspronkelijk voortuintjes?) met afsluitingsmuur aan de Acht Zalighedenstraat. Voorts voornamelijk gekenmerkt door 19de-eeuwse lijstgevels van twee, soms drie bouwlagen en twee tot vier traveeën; verspringende kroonlijsthoogte en verschillende bekleding (nummers 2, 4, 12, 14 en 22: gecementeerd en beschilderd; nummers 7, 9 en 29: gecementeerd met schijnvoegen; nummers 6, 8, 10, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28 en 30: baksteen; nummer 27: faiencetegels). Onder meer nummers 2, 4, 8, 22, 23, 25, 29 en 30 bevatten een oudere kern. Behouden resten van typische begijnenwoningen van bak- en zandsteen, bij zonder nummer tussen nummer 8, 10 en 16. Nummer 11 is een traditioneel breedhuis grondig gerestaureerd volgens oud patroon; bewaarde inplanting. Tussen nummers 27-29 en 30-32 liep eertijds de Vuilgracht.


Bron: EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n, Brussel - Gent.
Auteurs: Eeman, Michèle; Mondelaers, Lydie; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De Vuilgracht is een zijkanaal van diezelfde Heergracht, die parallel loopt met de Katelijnestraat en uitkomt ter hoogte van de Stadsheimelijkheid. Dus de Vuilgracht heeft niets met de Twaalf-Apostelenstraat te maken.
 • Informatie verkregen van stadsgids Peter Meuris.
Auteurs : Govaert, Carine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Is deel van
  Groot Begijnhof

 • Omvat
  19de-eeuws burgerhuis

 • Omvat
  Begijnenhuis

 • Omvat
  Begijnenhuis

 • Omvat
  Begijnenhuis

 • Omvat
  Begijnenhuis Calvariënberg

 • Omvat
  Begijnenwoning

 • Omvat
  Convent der 12 Apostelen

 • Omvat
  Convent van Coeckelbergh

 • Omvat
  Rondboogdeur

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning Gerste Brooden


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Twaalf-Apostelenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10421 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.