Geografisch thema

Gottemstraat

ID
10479
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10479

Beschrijving

Rechte straat, vertrekt vanaf de Wontergemstraat en wordt op het grondgebied Gottem (Oost-Vlaanderen) verder gezet als Varingstraat. Maakt deel uit van de nationale weg N 459. "Pontestraete" is de benaming die in 1638 voor de straat wordt gebruikt, in 1665 komt "Rietwech ofte Pontwech" voor. Waarschijnlijk leidde de straat toen naar een pont of overzet over de Leie op grondgebied Olsene. Wellicht wordt hier de pont tussen Oeselgem en Olsene bedoeld (zie Oeselgem, Pontstraat). In 1836 komt zowel de naam "Pont straat" als "Gotthemstraat" voor. De "Voor Brug", zoals vermeld op de Vandermaelenkaart (circa 1850), leidt de Gottemstraat over de Oude Mandel. Deze laatste vormt de grens met Gottem en tevens met Oost-Vlaanderen. Tussen 1874 en 1876 wordt de straat tussen Dentergem en Olsene rechtgetrokken en verbreed (zie ook de Staatsbaan en Olsenesteenweg op grondgebied Oeselgem).

Uitvalsweg, woonstraat met hoofdzakelijk verspreide bewoning. Oudste bebouwing gaat terug tot de 17de-18de eeuw zie nummer 18 de historische hoeve "Hof Oudenwalle" gelegen op een oudere site. De meeste bebouwing dateert van na de aanleg als staatsbaan, zie nummer 31 en nummers 37-41 (circa 1875). Enkele vrijstaande woningen dateren uit het interbellum (zie nummer 27 uit 1935 en nummer 29 uit 1934). Het begin van de straat wordt ingenomen door de beeldbepalende brouwerijgebouwen horend bij de Wontergemstraat. Nummer 8, Bistro zogenaamd "RIVACLUB", zie opschrift, is volgens kadastergegevens circa 1903 als herberg gebouwd door de brouwerij. De ingang bevond zich oorspronkelijk rechts in de overhoeks geplaatste travee. Daarnaast ook commerciƫle functie, zie enkele horecazaken en bedrijven. Het tweede deel van de straat geeft uitzicht op de vallei van de Oude Mandel.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207, Mutatieschetsen, Dentergem, 1875/8, 1903/5, 1935/12 en 1934/8.
 • BEKAERT E., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 28.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Hoeve Hof Oudenwalle

 • Omvat
  Leerlooierij

 • Is deel van
  Dentergem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gottemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10479 (Geraadpleegd op )