Geografisch thema

Tieltseweg

ID
10497
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10497

Beschrijving

Lange kronkelende weg tussen de Markegemsesteenweg en de Marialoopstraat. De weg doorkruist de noordwesthoek van Dentergem. Loopt eerst over koutergebied, met links van de weg de Vier Meitens Kouter en rechts de Lindenkouter, verder over het Hoenderveld om uiteindelijk te leiden naar de Poelberg op het grondgebied Tielt. De oude benaming Tieltstraat wordt in 1977 vervangen zie huidig om verwarring met de Tieltstraat in Wakken te vermijden.

Het eerste, korte straatdeel tussen de Markegemsesteenweg en de Meulebekestraat had tussen de 17de eeuw en 1871 de naam Ke(r)ssenstraete. Deze verwijst naar de adellijke familie Van Kerssene die hier zeker al in de 14de eeuw grote stukken grond bezat. Voor de rest van de straat gaat de oudste vermelding "Thielt straete" terug tot 1474. Landelijke straat met uitsluitend verspreide bebouwing, hoofdzakelijk bestaande uit hoeves.
Enkele boerderijsites met losse bestanddelen staan weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Nummers 18-20, ligt enigszins op een hoogte en in een bocht van de weg, op de Ferrariskaart staat hier een volume aangeduid, volgens het kadaster circa 1873 opgesplitst in twee woningen. De vlechtingen in de (verbouwde) rechterzijgevel kunnen wijzen op een oudere kern.

Nummers 26 en 60 met nieuw woonhuis bewaren nog de oudere (19de-eeuwse?) bijgebouwen. Bij nummer 49 (op de hoek met de Putterijstraat zie Aarsele), opgetekend op het Primitief Kadasterplan (circa 1830) en eveneens met nieuw woonhuis, staan aan de straat twee linden als getuige van de vroegere erftoegang naar het oorspronkelijke huis. De ingrijpend verbouwde hoeve nummer 27 staat op de Atlas der Buurtwegen (1843) vermeld als "Cabaret Trois Rois", in deze omgeving komt het toponiem "Drie Koningen hoek" voor.

Nummer 21 is een vrijstaande woning volgens kadastergegevens van circa 1953. Het opvallende roodbakstenen dubbelhuis heeft een gecementeerde voorgevel en ingang met portiek.

Het einde van de straat wordt gedomineerd door de "Kapelhoek" gelegen ten zuiden en aan de voet van de Poelberg (zie Tielt). Deze Poelberg vormt een verhevenheid in het landschap waarop de dominante aanwezigheid van de Poelbergmolen. De "Kapelhoek" is een gehuchtje met enerzijds de oude "Sint-Annakapel" met links ervan een voormalige herberg (nummer 47), "De Koorstkapelle" op de Atlas der Buurtwegen als "Capelle Cabaret" aangeduid en rechts ervan de gerenoveerde boerderij (nummer 45), indertijd een pachthoeve van de adellijke familie Mulle de Terschueren uit Tielt. Deze laatste was de opdrachtgever voor het bouwen in 1864 van de "Nieuwe Sint-Annakapel" (zie nummer 68) aan de overkant van de weg.
De Tieltseweg vormt hier een driehoek met de "Klijtstraat". Deze wegel staat op de Atlas der Buurtwegen als volwaardige weg (zie Veldstraat) door het Hoenderveld aangeduid.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Dentergem, 1873/14, 1953/61.
 • BEKAERT E., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 32.
 • IMPE A., De koortskapel en Sint-Annakapel te Dentergem, in Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, deel XXIV, 1950-1951, p. 174-192.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Annakapel

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Ruïne van De Nieuwe Sint-Annakapel

 • Omvat
  Wegkruis Kruis Sint-Gillis Van den Heede

 • Is deel van
  Dentergem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Tieltseweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/10497 (Geraadpleegd op 16-06-2021)