Geografisch thema

Brouwerijstraat

ID
10502
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10502

Beschrijving

De Brouwerijstraat loopt van de Dentergemstraat naar de Tieltstraat. Met een ontdubbeling ter hoogte van de school, nummer 2A, beide delen komen links van nummer 23 terug samen. Het oorspronkelijke tracé volgde het meest noordelijke traject. De ontdubbeling van de straat is een gevolg van het aanleggen van de tramlijn Kortrijk-Aarsele in 1906, waarbij de lichte bocht in het tracé wordt afgesneden. De tramlijn verdwijnt in 1955 en in 1976 wordt het oude tramspoor opgenomen in de Brouwerijstraat.
Oudste vermelding in 1541 als "den groenen straetkine loopende naer Denterghem". De huidige naam van de straat is afkomstig van het toponiem "De Broelput", een moerassige put aan de hoek met de Dentergemstraat. De naam wordt in 1722 verbasterd tot "Den Brauwput". Deze wordt gedempt in de loop van de 18de eeuw maar de naam blijft hangen. In de loop van de 19de eeuw verschuift de betekenis (verband houdend met het bierbrouwen) zodat er in 1820 sprake is van de "Brouwerijput".

Heden voornamelijk woonfunctie, met belangrijke socio-religieuze functie ingevuld door de parochiezaal "PAX" (zonder nummer), het voormalige klooster uit 1970 van de zusters van 't gelove uit Tielt (nummer 2), de school uit 1969 (nummer 2a) en sporthal "Den Bul" uit 1982 (nummer 21). Tussen 1911 en 1931 bevindt zich op de huidige site van de school het Sint-Jozefsgesticht, ouderlingentehuis en weeshuis van de zusters van 't gelove uit Tielt. In het begin van de straat aanwezigheid van enkele kleine ondernemingen. Residentiële bebouwing, voornamelijk aan de zuidkant, overwegend daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Hier en daar lage bebouwing uit de 19de eeuw (nummers 12, 32-33 en 34). Naast de voormalige pastorie (nummer 9) vertrekt een voetweg die zich ontdubbelt, beide trajecten geven uit op de Wakkenstraat (links van nummer 3 en van nummer 25).

  • HOLLEVOET F., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 76.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Boerenarbeiderswoning

  • Omvat
    Pastorie van Markegem

  • Is deel van
    Markegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwerijstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10502 (Geraadpleegd op )