Geografisch thema

Bulmolenweg

ID
10503
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10503

Beschrijving

Bochtige weg, loopt van de Dentergemstraat westwaarts om even ten zuiden van de brug over de Oude Mandel aan te sluiten bij de Tieltstraat. Kende vroeger een ontdubbeling: het meest noordelijk gedeelte, in 1761 beschreven als de "Poucwegh", volgt het huidige tracé, het meest zuidelijke gedeelte staat in 1761 bekend onder de naam "Bulmolenweg" is op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) afgebeeld als een voetweg. De naam "Bulmolen" is afgeleid van het perceel "den Bul" zoals vermeld in het landboek uit 1761, en verwijst naar de ontbossing (een bul is een boomstam, klaar om te verzagen). De naam "Poekweg", eertijds ook voorkomend in Dentergem, Wakken en Aarsele, houdt verband met een sage over een ridder uit het geslacht 'van Poeke' waarbij als beloning voor een gewonnen toernooi de weg naar Poeke een vrije weg werd.

De bebouwing concentreert zich hoofdzakelijk aan de noordzijde met de oudste sites achterin gelegen. De sites zijn terug te vinden in het landboek van 1761 en bestaan heden uit 19de-eeuwse gebouwen die in de loop van de 20ste eeuw werden aangepast (zie nummer 26, nummer 30). Daarachter een voetweg (weliswaar niet terug te vinden op oude kaarten) die uitkomt in de Oostrozebekestraat aan de brug over de Oude Mandel.
Voornamelijk residentiële bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw, aangevuld met lage bebouwing uit de eerste helft van de 20ste eeuw (zie nummer 1 op de hoek met de Oostrozebekestraat: boerenarbeiderswoning, volgens kadaster opgetrokken circa 1926, met strekken en fries in gele baksteen; nummer 32: boerenarbeiderswoning uit het interbellum onder mansardedak, rode baksteen met witbakstenen banden).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Markegem, 1926/2.
  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, 1944: Afbeelding van de oorspronkelijke, achterin gelegen bebouwing aan de Bulmolenweg, in het Landboek van Markegem, opgemaakt door Charles Philippe Minne, (1761).
  • HOLLEVOET F., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 75.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis met kippenkwekerij

  • Is deel van
    Markegem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bulmolenweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10503 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.