Geografisch thema

Dentergemstraat

ID
10504
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10504

Beschrijving

De Dentergemstraat, één van de hoofdstraten van Markegem, loopt van aan de kerk tot aan de grensovergang met Dentergem, ter hoogte van de "Kessenbrug" over de Oude Mandel. Ter hoogte van de Oostrozebekestraat en de Bulmolenweg, enerzijds en van de Kruisstraat, anderzijds, maakt de Dentergemstraat telkens een vrij scherpe bocht. De brug leidt de straat over de Oude Mandel verder over het grondgebied van Dentergem tot aan de kerk als Markegemsesteenweg. Ter hoogte van de bocht aan de Oostrozebekestraat en de Bulmolenweg wordt de straat gekenmerkt door een verbreding van het wegdek, heden ten dage zonder aanwijsbare functie, maar vroeger in gebruik als plein bij een halte van de in 1906 aangelegde tramlijn Kortrijk-Aarsele. De tram, komende van de Brouwerijstraat, volgde het verloop van de Dentergemstraat van aan het tramplein tot aan de Kruisstraat. Vanaf 1955 is de tramlijn opgeheven.

Reeds in 1541 stond deze straat bekend onder de naam "den Dentergemschen Weghe", en vanaf 1572 werd ze de "Ke(r)ssenstraete" genoemd. Deze naam zou een verwijzing bevatten naar de waterkers in de gelijknamige beek. Eertijds een licht ander verloop met ter hoogte van de Brouwerijstraat een bocht in de richting van het "Goed Ter Kercken" (Dentergemstraat nummer 47 nu de "Paenhoeve") en vlak voor het goed opnieuw een bocht in noordelijke richting, om ter hoogte van de kapel opnieuw aansluiting te vinden bij het huidige tracé. De nummers 5 tot en met 29 bevinden zich nog langs dit oude, nu doodlopende tracé. In 1855 begon men immers met de bestrating van de straat, ter hoogte van de kerk, en in 1862-63, bij de bestrating van de rest, trok men het stuk vanaf de kerk recht. Sinds 1936 loopt het gedeelte in de richting van het "Goed Ter Kercken" dood.

In het begin van de straat 19de-eeuwse huizen met zwaar aangepakte gevels (zie nummer 5: dorpswoning in verankerde baksteenbouw met kordonlijst en vernieuwd schrijnwerk naar oud model, volgens kadaster opgetrokken circa 1892). Voorts bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Rond de vroegere tramhalte, ter hoogte ven de eerste bocht een concentratie van interbellumwoningen, onder meer een koppelwoning (nummers 26-28) van circa 1936 (zie kadastergegevens) en een directeurswoning (nummer 22: volgens kadastergegevens in twee fasen opgetrokken: circa 1929 en circa 1947). Het "Goed Ter Kercken" zou teruggaan tot de 14de of 15de eeuw en was vroeger de dorpsheerlijkheid. Heden ten dage zwaar gerestaureerd, het woonhuis is in 1986 vervangen door nieuwbouw. Het doodlopende wegdeel ter hoogte van de nummers 7-29 gaf vroeger uit op het "Goed Ter Kercken". Ter hoogte van de nummers 21-23 is op de Ferrariskaart (1770-1778) bebouwing te zien, de huidige woningen zijn in de loop van de 20ste eeuw gemoderniseerd, de bijhorende stallen dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Markegem, 1892/1, 1929/2, 1936/3, 1947/3.
 • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, 1944: Afbeelding van het "Goed Ter Kercken", in het Landboek van Markegem, opgemaakt door Charles Philippe Minne, (1761).
 • HOLLEVOET F., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 76.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Herberg De Kessens

 • Omvat
  Herberg Sint-Jozef en cichorei-ast

 • Omvat
  Rochuskapel

 • Is deel van
  Markegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dentergemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10504 (Geraadpleegd op 14-05-2021)