Geografisch thema

Kruisstraat

ID
10507
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10507

Beschrijving

Straat met bochtig verloop, komt van het grondgebied van Wakken, waar ze Papegaaistraat heet en loopt in noordwestelijke richting, loodrecht op de Kouterweg. Maakt ten noorden van de Kouterweg een bocht van 90° die uitgeeft in de Dentergemstraat. Van aan de bocht vertrekt een onverhard weggedeelte richting Gottem. De naam "den Cruuswegh", verwijzend naar een viersprong, gaat zeker terug tot 1599, maar in de 18de eeuw werd ook de naam "d'Ampstraete" (betekenis onbekend) genoemd.

Ten noorden van het kruispunt met de Kouterweg is deze weg tot op het heden onbebouwd gebleven. Ten zuiden van het kruispunt is de bebouwing verspreid en landelijk van aard. Reeds in het landboek van Markegem door Charles Minne (1761) is bebouwing in de vorm van een hoeve op deze locatie te zien. Nummer 8 is een hoeve met vernieuwd woonhuis, volgens kadaster opgetrokken circa 1956. Het oude woonhuis en bedrijfsgebouw, reeds aanwezig in het landboek van Markegem door C.P. Minne (1761), zijn echter bewaard, evenals een bakhuis van circa 1883 (zie kadastergegevens).
Aan de grens met Wakken een concentratie met woonhuizen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Markegem, 1883/5, 1956/9.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

 • Omvat
  Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette

 • Omvat
  Vlasfabriek

 • Is deel van
  Markegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kruisstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10507 (Geraadpleegd op )