Geografisch thema

Vandaelenstraat

ID
10513
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10513

Beschrijving

De straat bestaat grosso modo uit een T-vorm die de Brouwerij-, Tielt- en Wakkenstraat verbindt. In 1541 komt "strate voor de smesse" voor. In 1541 en 1572 heette het zuidelijke straatdeel het "Persynstraetje" (referend aan een stuk land met dolle kervel of persijnkruid). Tijdens de opmaak van de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) wordt de straat naar Pieter-Francies Vandaele genoemd, op dat ogenblik voorzitter van de kerkfabriek en eigenaar van enkele landerijen in de Brouwerijstraat. Het zuidelijke deel krijgt dan de naam "Meulenstraatje" naar de vroegere herberg "Het Meulentjen", gelegen over de grens met Wakken. Het korte wegdeel in het verlengde van de Brouwerijstraat is recent aangelegd en bebouwd met huizen uit het einde van de 20ste en begin van de 21ste eeuw.

Nummer 6 is een dorpswoning volgens kadaster opgetrokken ca. 1926, naar verluidt op de locatie van de vroegere herberg "Den Weyten".

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Markegem, 1926/3.
  • HOLLEVOET F., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 78.
  • HOLLEVOET F., Markegem, Het vermaakelijk dorp, Tielt, 1996, p. 457.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vandaelenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10513 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.