Geografisch thema

Wakkenstraat

ID
10514
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10514

Beschrijving

Rechte hoofdstraat van aan de kerk in zuidwestelijke richting verlopend. Loopt op Wakkens grondgebied verder onder de naam Markegemstraat. Samen met de Kouterweg vormt ze een belangrijke as met een verloop parallel aan de Oude Mandel. In 1699 stonden deze beide straten samen bekend onder de naam "heirrewech loopende van Gendt naar Cortryck". In 1863 werd de Wakkenstraat, gelijktijdig met de Dentergemstraat, voor het eerst gekasseid en sinds 1958 is de Wakkenstraat een betonweg.

Dicht bebouwde straat, vooral in de dorpskern. Basisbebouwing gaat terug tot de 19de eeuw, eventueel met 18de-eeuwse kernen. Deze bestond hoofdzakelijk uit lage woningen waarvan de meeste in de tweede helft van de 20ste eeuw grondig zijn verbouwd. Enkele zijn vrij intact bewaard zoals de voormalige herbergen "De Klokke" (nummer 4) en "Bloemendael" (nummer 21) en nummers 10 en 18. Het tweede deel van de straat bestaat hoofdzakelijk uit interbellumwoningen. Sommige zijn verlevendigd met speklagen zoals nummer 25 (circa 1931) en de lage woningen nummer 35 (circa 1933) en nummer 51 (circa 1932).

Nummer 48 is een directeurswoning, gebouwd circa 1946 en horend bij de nu leegstaande bedrijfsgebouwen rechts ervan. Nummers 58-60 is een dubbelwoonst (circa 1946) met spiegelbeeldschema met drieledige muuropeningen met arduinen tussenstijlen en omlijstingen. Voorts vrijstaande huizen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

In 2001 werd het rust- en verzorgingstehuis Ter Kercken (nummer 27a-e) ingewijd. Het gebouw is een ontwerp van architecte Mia Verzelen en bevindt zich op de locatie van de vroegere school uit 1854. Ten oosten hiervan bevindt zich een voetweg, die overeenkomt met een uitweg van de vroegere pastorie (Brouwerijstraat nummer 9).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Markegem, 1931/6, 1932/3, 1933/3, 1946/7, 1946/9.
 • HOLLEVOET F., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 78.
 • HOLLEVOET F., Van griffel tot kroontjespen. Het schoolverleden van Markegem, in De Roede van Tielt, jg. 22, nr. 1, maart 1991, p. 16-17.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning met magazijn en Sint-Antoniuskapel

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning aan de hoek met Dentergemstraat

 • Omvat
  Elektriciteitscabine

 • Omvat
  Herberg Sint Huybrecht

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis uit het interbellum

 • Is deel van
  Markegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wakkenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10514 (Geraadpleegd op 17-04-2021)