Geografisch thema

Wildebeekstraat

ID: 1052   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1052

Beschrijving

Kronkelende, landschappelijk prachtig gelegen, straat die ongeveer de loop van de Wildebeek volgt. Aan een hellende zijde, homogeen bebouwd met een vrij groot aantal gesloten hoeven, en aan de andere zijde naar de beek toe hellend drassig land, afwisselend begroend met onder meer populieren, knotwilgen en struikjes. In de 15de eeuw worden hier twee belangrijke pachthoeven vermeld: het "Goed te Wildebeke" en het "Goed te Blokkinge"; laatst genoemde, is nog duidelijk aanwijsbaar.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoevetje

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Hof ter Blokken

 • Omvat
  Twee gesloten hoeven

 • Is deel van
  Welle

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Wildebeekstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/1052 (Geraadpleegd op 05-12-2020)