Geografisch thema

Meuledreve

ID
10521
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10521

Beschrijving

Korte straat in de dorpskom, verbindt in een hoek van 90° de Heuvelhoekstraat en wordt halverwege onderbroken door de Deinzestraat.
De naam van de straat verwijst naar de vroegere aanwezigheid van een molen, voor het eerst vermeld in 1481. In het landboek van Oeselgem door Jean-Baptiste van Huffel (1770), naar een origineel uit de tweede helft van de 17de eeuw, is de weg weergegeven als dreef en aangeduid als "dreve". De dorpsmolen staat in het landboek getekend in de binnenzijde van de bocht met aan de overkant van de straat het "meulenhuys" (thans verdwenen). Op de Vandermaelenkaart (circa 1850) staat de houten dorpsmolen aangeduid als "Verhaen Molen". Deze zou zijn afgebroken of in brand gestoken in 1877. Naar verluidt bevindt er zich in de loop van de 20ste eeuw nog een tweede houten molen ("De Rynck"), die echter geen lang leven beschoren is.

Relatief dichte bebouwing met vrijstaande huizen, maximaal opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw.

  • Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 1935: Afbeelding van de dorpsmolen met molenhuis, in Landboek van Oeselgem, door Jean-Baptiste van Huffel, (1770).
  • Rijksarchief Kortrijk, Kaarten en Plannen, nr. 540: Figuratieve kaart van vijf partijen land en meers in het bezit van de deken en kanunnik van de O.-L.-Vrouwkerk te Kortrijk, opgemaakt door F. De Bal, (1760).
  • DE CLERCQ R., GOEMINNE L. EN VANDEPUTTE M., Bevolking en grondbezit in Oeselgem tijdens de 18de eeuw, in De Roede van Tielt, jg. 32, nr. 4, 2001, p. 172.
  • TAELMAN L., De roede van Tielt. Als straten gaan... praten, 2005, p. 112.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meuledreve [online], https://id.erfgoed.net/themas/10521 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.