Geografisch thema

Hugo Verrieststraat

ID
10537
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10537

Beschrijving

Korte, rechte straat tussen de Markegemstraat en de Kapellestraat. De naam is een hulde aan de Vlaamse priester Hugo Verriest (1840-1922). Hij was een belangrijke inspirator van het cultuurflamingantisme en geestelijke vader van de Blauwvoeterij, tevens aangesteld als priester in Wakken tussen 1888 en 1895 alwaar hij de arme bevolking bijstond.

Vroeger was de straat gekend als "Het straatjen" maar vooral als "Barbierstraat". Deze naam blijft gehandhaafd in de 17de eeuw als "Barbierstraetkin" (1641) of "den wijck en de straete ghenaemt den barbier" (17de en 18de eeuw, 1902). Pas vanaf 1962 komt de huidige naam voor.
Op de Ferrariskaart (1770-1778) is aaneengesloten bebouwing te zien.

Van oudsher een volkswijk gelegen aan de rand van de dorpskom. De volkse benaming "Armenplein" slaat op de aanwezigheid van een open ruimte (ter hoogte van nummer 13) met er rond kleine huisjes zoals afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1846).

De erbarmelijke toestand van de huizen en de omstandigheden waarin de mensen moeten leven wordt in een verslag van de Provinciale Gezondheidscommissie uit 1895 aangekaart. In de armenhuisjes in het eerste deel van de straat (pare kant), geschonken door burgemeester Edmond Gheerbrant, zou nog een ziekenzaal zijn gevestigd die in 1850 wordt ingericht als modelwerkhuis waarin arbeiders een opleiding krijgen, in 1909 wordt het een voddenmagazijn en -werkplaats. Een municipaal gevangenhuis was gevestigd in het huis nummer 2, later in gebruik als depot voor de brandweer. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurt van hieruit de melk- en boterbedeling. Daarnaast aanwezigheid van tal van café’s. In nummer 10 vanaf 1903 café en slagerij "A l'abattoir", heden enkel nog in gebruik als slagerij, verder café "Sint-Elooi" en " 't Park", allen verdwijnen in de loop van de 20ste eeuw.

Op de hoek met de Markegemstraat vestigt zich kort (1910-1912) een kloostergemeenschap.

Basisbebouwing bestaande uit lage woningen uit de 19de eeuw of ouder, zie nummer 2 (voormalig café 't Park?) en nummers 15-17. Voorts huizen van twee bouwlagen onder zadeldak met eenvoudige lijstgevels uit het begin van de 20ste eeuw (nummers 4-6). Enkele recente bouwprojecten zoals de lage huizen nummers 7-11 en het appartement op de hoek met Kapellestraat zijn gerealiseerd in een historiserende stijl.

  • DEGROOTE K., Sociale woningbouw in Wakken, in De Roede van Tielt, jg. 36, nr. 3, 2005, p. 3-4.
  • DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 259.
  • DESMET J., Over café's gesproken. Een overzicht van Wakkense aubergen, herbergen, taveernen, café-huysen, geneverhuysen, kantijnen, kroegen door de eeuwen heen, Wakken, 1982, p. 123.
  • Het Frans klooster in de Barbierstraat te Wakken (1910-1912), Heemkundige kring "Het Bourgondisch Erfgoed", Wakken 1985.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hugo Verrieststraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10537 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.