Geografisch thema

Kluizebosstraat

ID
10540
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10540

Beschrijving

Bochtige weg tussen de Hekkenstraat/Oosthoekstraat en de Oeselgemstraat. Volgens N. Delagrange (Toponymie van Wakken, proefschrift aan de K.U.L., 1956) is er al in 1618 sprake van een kluizenaar die zich in een bosrijke omgeving komt vestigen. Ook in 1707 wordt in Wakken ene Josephus De Windele naast cruyt ende schoolmeester ook als hermijt vermeld. Nog in 1761 komt de vermelding "eene behuijsde hofstgede…genaemt de cluijse" voor.
Toch wordt de straat in het landboek van 1651 als "de straat voorbij d'hofstede van Cornelis Bonte naar de Leie" beschreven waaruit kan worden afgeleid dat de weg zuidwaarts verder doorliep naar de vallei van de Leie, zoals te zien op de Ferrariskaart (1770-1778).

Van oudsher landelijke straat. Op de Ferrariskaart getekend als dreef met aanwezigheid van enkele landerijen. Deze situatie blijft onveranderd op de Atlas der Buurtwegen (1846).
Nummer 4 " 't Kluizebos", zie opschrift met nieuwe of grondig vernieuwde gebouwen staat als site aangeduid op de Ferrariskaart en op de Atlas der Buurtwegen met aanduiding "Ferme Deven".

  • DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 260.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Omvat
    Veldkapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw

  • Is deel van
    Wakken


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kluizebosstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10540 (Geraadpleegd op )