Geografisch thema

Mandelstraat

ID: 10543   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10543

Beschrijving

Hoofdweg die vanuit het zuiden naar de dorpskern leidt. De korte, rechte straat maakt samen met de Markegemstraat en de Tieltstraat deel uit van de N327. Loopt van de Molenstraat tot aan de grens met Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) waar de straat overgaat in de Wakkensteenweg. De grens met Sint-Baafs-Vijve wordt bepaald door de vallei van de Mandel waar de Mandelbrug de Mandelstraat over de Mandel leidt. De brug wordt al vermeld in 1466, de weg heeft zeker kasseibestrating in 1717. Naast Mandelstraat komt ook Manderstraat voor.

Woonstraat en drukke verkeersweg, daalt vanaf de dorpskern naar de vallei van de Mandel waar de bebouwing overgaat in meersengebied met natte weilanden. Op de Ferrariskaart (1770-1778) bebouwing aan beide straatkanten, deze wordt geleidelijk aan vervangen door huizen uit de 19de en 20ste eeuw.
Is rond 1900 een uitgangsbuurt bij uitstek die de straat de bijnaam "Petit Paris" oplevert. Er is sprake van zeker tien cafés, waarvan één met filmzaal (z.g. " 't Coliseum"). De cafés verdwijnen in de loop van de 20ste eeuw.
Achter het huis nr. 17 ligt de voormalige 18de-eeuwse *pastorie beschermd als monument bij M. B. van 14/01/1998. Voorts bebouwing uit de 19de eeuw, eventueel met oudere kernen. Aaneengesloten gevelwanden met lijstgevels en huizen van meestal twee bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijk waren er meerdere lage woningen (cf. nr. 8, volgens het kadaster opgetrokken ca. 1890), deze worden ofwel vervangen ofwel verhoogd (cf. nr. 15). Enkele bepleisterde lijstgevels met verbouwde begane grond: nr. 14 (ca. 1884, cf. kadaster) met sierpleister en bewaarde kroonlijst, nr. 16 heeft op de verdieping nog de beschilderde cementlaag en de oorspronkelijke raamopeningen met geprofileerde omlijsting, nr. 17 met imitatievoegen en bepleisterde omlijstingen. Ook bij nr. 27 is enkel op de verdieping het roodbakstenen parement, gecombineerd met gele baksteen voor het siermetselwerk behouden, opvallende vensteromlijstingen met geometrische versiering. Nrs. 5 en 28 hebben wellicht een oudere kern, cf. Primitief Kadaster (ca. 1830), maar werden in de loop van de 19de en 20ste eeuw uitgebreid en aangepast. Nr. 10 dateert cf. kadastergegevens van ca. 1873 en werd in 1941 uitgebreid.

ARCHIEF R-O WEST-VLAANDEREN – ONROEREND ERFGOED, DW002039.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Wakken, 1873/4, 1884/19, 1890/10, 1941/6.
DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 261.
DESMET J., Over café's gesproken. Een overzicht van Wakkense aubergen, herbergen, taveernen, café-huysen, geneverhuysen, kantijnen, kroegen door de eeuwen heen, Wakken, 1982, p. 76-85.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis met zeepziederij

 • Omvat
  Woonhuis met garage

 • Is deel van
  Wakken