Geografisch thema

Markegemstraat

ID
10544
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10544

Beschrijving

Hoofdstraat van Wakken, maakt deel uit van de provinciale weg N327. Rechte, geasfalteerde weg tussen de Wapenplaats en de Tieltstraat. Is de oude weg naar Markegem, wordt in 1651 beschreven als "Straete van de maerckt naer Maerchem". Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat het tweede deel van de straat afgezoomd met bomen. Gekasseid in 1780-1781. In 1846 wordt de naam enkel gebruikt voor het laatste stuk, vanaf de herberg "De Trog", de rest van de weg wordt dan aangeduid als "Thieltsche weg". Na de aanleg van de weg naar Tielt krijgt de straat over de volledige lengte haar naam terug. Voormalige tolweg, met barrières op drie plaatsen.

Volgens de Ferrariskaart (1770-1778) is de straat tot aan de Hekkenstraat aan beide zijden nagenoeg dichtgebouwd. Dezelfde situatie op de Atlas der Buurtwegen (1846).

Tramverbinding Kortrijk-Wakken tussen 1900-1953 met eindstation in de Markegemstraat zogenaamd de "Terminus" (volksmond) met op die plaats een herberg met dezelfde naam. In de 19de en 20ste eeuw talrijke aanwezigheid van herbergen en ter hoogte van nummer 48 een cinemazaal "De Ritz". Café’s en cinema verdwijnen in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Op het eind van de straat, in de buurt van nr. 139 stond een molen, als dusdanig aangeduid op de herziene kaart van 1910 van het Militair Cartografisch Instituut.

Enige industriële activiteit zoals een weverij (ter hoogte van nummer 116) en de stoomvlasfabriek (nummer 139) verdwijnen in de loop van de 20ste eeuw.

Op de hoek met de Hugo Verrieststraat huisde indertijd een klooster. Een bronzen gedenkplaat vermeldt "HIER WAS GEVESTIGD / HET KLOOSTER / DER PATERS VAN DE / HEILIGE FAMILIE / 13 4 1910 – 13 9 1912 / STICHTER OVERSTE / E .R. JULIUS DELOMBAERDE / 7 1 1878 – 24 12 1944 / WAKKEN 11 5 1985 / HEEMKUNDIGE KRING". Het pand met 19de-eeuws uitzicht heeft verankerde, bepleisterde lijstgevels, de begane grond is ten behoeve van een winkelfunctie recent aangepast.

Heden hoofdzakelijk woonstraat met daarnaast enige commerciële activiteit. Socio-pedagogische functie wordt ingevuld door een Rust- en Verzorgingstehuis (nummer 57), hier al gevestigd sedert 1840 en vanaf 1860 aanwezigheid van een basisschool (nummer 49).

Basisbebouwing gaat terug tot de 19de eeuw, eventueel met oudere kernen. Van oudsher aaneengesloten bebouwing, meestal breedhuizen onder al dan niet gemansardeerde zadeldaken. Het eerste straatdeel wordt getypeerd door een aantal 19de-eeuwse gevels waarvan sommige werden aangepast (nummers 3, 35). Achter de gevel (gebouwd circa 1941) van het huis nummer 38 schuilt wellicht een oudere kern, af te lezen van de rechterzijgevel. Enkele huizen dateren cf. kadastergegevens van tijdens of vlak na de Tweede Wereldoorlog: nummer 6 (circa 1941), nummer 45 (1947) en de drukkerij nummer 72 (opgericht circa 1945 en herbouwd circa 1952). Voorbij de Hekkenstraat aanwezigheid van enkele interbellumwoningen, onder meer zie nummer 120.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Wakken, 1941/3, 1941/4, 1945/6, 1947/2, 1952/3. Cartografisch Instituut (Militaire stafkaart, 1862, herzien in 1884 en 1910).
 • DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 261.
 • DESMET J., Over café's gesproken. Een overzicht van Wakkense aubergen, herbergen, taveernen, café-huysen, geneverhuysen, kantijnen, kroegen door de eeuwen heen, Wakken, 1982, p. 41-60.
 • DESMET J., Wakken in oude briefkaarten, deel 3, 1994, nr. 35.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met garage

 • Omvat
  Burgerhuis met garage

 • Omvat
  Burgerhuis met winkel

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Café aan de hoek met Nieuwstraat

 • Omvat
  Café De Nieuwe Trog

 • Omvat
  Directeurswoning

 • Omvat
  Directeurswoning bij weverij

 • Omvat
  Directeurswoning met garage

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning met bijgebouw

 • Omvat
  Dorpswoning uit het interbellum

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Omvat
  Gekoppelde burgerhuizen uit het interbellum

 • Omvat
  Gemeenteschool De Wegwijzer

 • Omvat
  Halfvrijstaande gekoppelde dorpswoningen

 • Omvat
  Heilig Hartkapel

 • Omvat
  Rust- en verzorgingstehuis Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

 • Omvat
  Samenstel van dorpswoningen uit het interbellum

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Woon-winkelhuis

 • Is deel van
  Wakken


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Markegemstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10544 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.