Geografisch thema

Oeselgemstraat

ID
10547
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10547

Beschrijving

Rechte straat, tussen de Molenstraat en de Wakkensesteenweg, verbindt Wakken met Oeselgem. De vroegere verbindingsweg, in 1651 vermeld als "de straete van Wacken naer Oesselghem" bestond uit enkele kleine zandwegen die al zigzaggend door de kouter liepen. Restanten van die wegen zijn heden opgenomen in de Zandstraat en Kluizebosstraat. Het huidig tracé dateert van circa 1904-1905.

Woonstraat en daarnaast aanwezigheid van enkele bedrijven. Overwegend halfopen of open bebouwing. De oudste woningen gaan terug tot het begin van de 20ste eeuw. Na de aanleg van de nieuwe weg worden enkele lage huizen en een drietal herbergen opgericht. Deze laatste verliezen in de tweede helft van de 20ste eeuw een voor een hun herbergfunctie.
Nummer 24 is een vrijstaande woning met voortuin uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Roodbakstenen gevel met gebruik van gele baksteen voor de doorlopende banden en de ontlastingsbogen en gedeeltelijk bewaard schrijnwerk.

 • DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 262.
 • DESMET J., Over café’s gesproken. Een overzicht van Wakkense aubergen, herbergen, taveernen, café-huysen, geneverhuysen, kantijnen, kroegen door de eeuwen heen, Wakken, 1982, p. 102-105.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2007


Relaties

 • Omvat
  Arduinen kilometerpaal

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1920

 • Omvat
  Directeurswoning bij houtzagerij

 • Omvat
  Dorpswoning met opslagruimte

 • Omvat
  Dorpswoning met vlasschuur

 • Omvat
  Heilig Hartkapel met linde

 • Omvat
  Villa in beboomde tuin

 • Is deel van
  Wakken


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oeselgemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10547 (Geraadpleegd op 13-05-2021)