Geografisch thema

Ommegangstraat

ID: 10548   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10548

Beschrijving

Licht bochtige straat vanaf de Markegemstraat tot aan de grens met Sint-Baafs-Vijve waar de straat overgaat in de Drogenbroodstraat. De grens met Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) wordt bepaald door de vallei van de Mandel waar de Teeuwkensbrug de Ommegangstraat over de Mandel leidt (de straat, of een deel ervan, had vroeger ook de naam "Heintjen Teeuwstraat").
Het landboek van 1651 beschrijft de straat als "Dreve van de graeve of Ghendstraete". In de volksmond "Baliekouterstraat" genoemd. Recenter is er sprake van "Ommegang, Grote Ommegang" of "Ommegang van Sinte-Catharina" wat uiteraard verband houdt met de processie naar de Sint-Catharinakapel aan de rand van de Baliekouter (cf. infra). Zuidelijker lag de "De cleenen ommegang", cf. de huidige Nieuwstraat. Op het kruispunt met de Markegemstraat (cf. supra), aanwezigheid van de oude herberg z.g. "De Trog" staat als toponiem op de topografische kaart van het Nationaal Geografisch Instituut. Oorspronkelijk bestond de weg uit de "Oostrozebekestraat" en "Ommegang", na de fusie worden beide straatdelen samengevoegd.

De straat vertrekt van op een hoogte (eerste deel met cementtegels bekleed) en daalt af naar de vallei van de Mandel waar de asfaltweg overgaat in een aarden wegel.
Landelijke straat, op de Ferrariskaart (1770-1778) afgezoomd met bomen. Verspreide hoevebouw, de situatie is tot op heden grotendeels ongewijzigd gebleven. In het eerste deel van de straat worden in de loop van de 20ste eeuw enkele vrijstaande of halfvrijstaande huizen bijgebouwd. De hoeve nr. 18 heeft een woonhuis met verhoogde begane grond (gewijzigde muuropeningen) en voorliggende stoep met links van het erf de schuur en wagenhuis. Naast de veldwegel tussen de Ommegangstraat en de Kapellestraat ontstaat ca. 1898 een gehuchtje waaronder enkele café’s (nrs. 30-36).

DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 262.
DESMET J., Over café’s gesproken. Een overzicht van Wakkense aubergen, herbergen, taveernen, café-huysen, geneverhuysen, kantijnen, kroegen door de eeuwen heen, Wakken, 1982, p. 124-125.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Café De Keizer

 • Omvat
  Catharinakapel

 • Omvat
  Domein De Baliekouter

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen in provinciaal domein De Baliekouter

 • Omvat
  Hoeve met losstaande bestanddelen, 't Goed ter Planke

 • Omvat
  Woonhuis

 • Is deel van
  Wakken