Geografisch thema

Oostdreef

ID
10549
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10549

Beschrijving

De straat loopt in een knik van de Markegemstraat naar de Oosthoekstraat. Zoals de naam aangeeft was dit een voormalige dreef leidend naar het kasteel van Wakken en uitgevend op de wijk Oosthoek (zie Oosthoekstraat). Op de gravure van Sanderus' Flandria Illustrata (1641-1644) aangeduid als de dreef "H, keerende romdom tot aen 'tgildhuijs". Op de Atlas der Buurtwegen (1846) als onderdeel van de Drievuldigheidsomgang getekend, die indertijd het kasteeldomein afbakende. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) staat nagenoeg geen bebouwing aangeduid.

Woonstraat met rijwoningen, open en halfopen bebouwing waarvan de oudste huizen teruggaan tot het einde van de 19de-begin 20ste eeuw. Enkele lage woningen, onder meer nummers 26-28 en nummers 42-44 met aangepaste muuropeningen. De koppelwoningen nrs. 66-68 en het vrijstaande huis nummer 72 met opvallende lateien dateren uit het interbellum. In de loop van de 19de en de 20ste eeuw aanwezigheid van een aantal herbergen. Café "De Kraai" (op de hoek met de Kraaistraat), op de Atlas der Buurtwegen (1846) aangeduid als "De Kraei cabaret", zou al in 1779 vermeld zijn. Aanwezigheid van het "Hondiuscentrum", Cultureel Centrum en bibliotheek (nummer 48), gebouwd in 1982 met aanpalend park, zogenaamd het "Hondiuspark". De bibliotheek werd recent met een vleugel uitgebreid. Achterin gelegen complex met parking. Baksteenbouw bestaande uit verschillende vleugels, strakke architectuur onder platte daken. Aan de voorzijde hangt een gedenkplaat als hulde aan de Wakkense schrijver Luc Verbeke en samen met André Demedts oprichter van het Komitee voor Frans-Vlaanderen. Bronzen gedenkplaat met opschrift "LUC VERBEKE / ° TE WAKKEN OP / 24 FEBRUARI 1924" met eronder een gedicht van André Van Wilderode. Aanpalend park met vijver omgeven door een gazon.

 • DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 263.
 • DESMET J., Over café’s gesproken. Een overzicht van Wakkense aubergen, herbergen, taveernen, café-huysen, geneverhuysen, kantijnen, kroegen door de eeuwen heen, Wakken, 1982, p. 126-131.
 • DESMET J., Het factuurboek van François Vanpoucke, in De Roede van Tielt, jg. 37, nr. 2, 2006, p. 72.
 • www.dentergemonline.com
 • www.eendracht-dentergem.be

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning met stoomvlaszwingelarij

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel

 • Is deel van
  Wakken


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oostdreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/10549 (Geraadpleegd op )