Geografisch thema

Volderstraat (Wakken)

ID: 10557   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10557

Beschrijving

Lange weg, loopt in een bocht van 90° graden, vertrekkend vanaf de Vaerestraat (op grondgebied Oeselgem) en op grondgebied Gottem (Deinze) verder gezet als Ongarijestraat. Ligt in de oosthoek van Wakken op de grens met Oeselgem.
In de 16de eeuw onderdeel van de "Hongheriestraete" en van de "dijke van de Hongheriestraete tussen Vennebosch naer eenen grooten waterput”. Op de Vandermaelenkaart (ca. 1850) staat hier het toponiem "Voldersput" aangeduid. De naam van de straat hangt vermoedelijk samen met de vermelding van het toponiem "Volders put" op de Vandermaelenkaart (ca. 1850). Deze put bevindt zich ten noorden van nr. 47, op de grens met Wakken en is reeds te zien in het landboek. Of er een verband is met de eventuele aanwezigheid van lakenindustrie in Oeselgem is niet duidelijk. Volder zou dan verwijzen naar de ambachtsman die instaat voor het vollen of vervilten van het laken.
Vóór de fusie van 1976 was dit de Gottemstraat. De straat staat op de Ferrariskaart (1770-1778) getekend met verspreide bebouwing.

Landelijke straat met verspreide hoevebouw, huidige situatie is weinig veranderd in vergelijking met die op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1846).

DESMET J., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 264.
TAELMAN L., De roede van Tielt. Als straten gaan...praten, 2005, p. 112.


Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Dentergem, Deelgemeenten Markegem, Oeselgem en Wakken, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL32, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Hoeve van het langgeveltype

 • Omvat
  Hoeve van het langgeveltype

 • Is deel van
  Wakken

 • Is gerelateerd aan
  Volderstraat (Oeselgem)