Geografisch thema

Boerenhol

ID: 1058   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1058

Beschrijving

Eertijds zo genaamd "den ganck ten Diercoste". L-vormig straatje dat de Markt met de Vesten verbindt; leidt naar de Dierkost, een versterkte vestingtoren. Toegang van de Markt tot het straatje wordt gevormd door een zandstenen korfboogpoort (nummer 37).

Van de verdedigingsgordel van de stad blijven enkel de Dierkosttoren en de Pijntoren bewaard. De vestingmuren, opgericht in 1332, stonden, wat de hoge of bovenstad betreft, vermoedelijk op de plaats van de eerste stadsomheining. De ringmuur, van rechthoekige veldstenen gebouwd, verliet de Dender ter hoogte van de sluis aan de Molenstraat waar in een der tuinen de deels bewaarde Pijntoren staat; vandaar liep de muur over de Putsemeynof Buizemontpoort naar de Dierkosttoren; aarden wallen, de Vesten genaamd, verbonden deze toren met de Over- of Brusselse poort, gelegen aan de voet van de Oudeberg. De omheining liep dan langs de heuvelhelling achter de Sint-Adriaansabdij tot de Boelarepoort; vandaar naar de Dender langs de kloostermeersen door het domein van de Karmelieten naar de Vlieguit- of Gentse poort. Voorts aarden wallen langs de Molenbeek over de Duts- of Oudenaardse poort en de Hunnegem- of Lessense poort; vandaar volgde de omheining de Kleine Dender tot het Sas of de Sluis. Deze verdedigingsgordel werd verschillende malen verwoest, heropgebouwd en hersteld tot maarschalk de Luxembourg de muren liet slopen in 1690. Nieuwe vesten, opgeworpen in 1694, bleken ontoereikend na de slag van Fontenoy in 1745.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

  • Is deel van
    Boerenhol met Dierkosttoren

  • Omvat
    Dierkosttoren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenhol [online] https://id.erfgoed.net/themas/1058 (Geraadpleegd op 20-01-2021)