Geografisch thema

Kattenstraat

ID
10606
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10606

Beschrijving

Vanouds, zie Sanderus (1641), parallelle straat met de Noordstraat; nagenoeg rechthoekig tracé, van kruispunt met Karnemelkstraat, Manestraat, Wallenstraat naar Hoogleedsesteenweg. Genoemd naar een "kat" of beschuttingswal die was opgeworpen aan het gedeelte van de Mandel dat de westgrens van het schependom vormde en zodoende in het verdedigingsstelsel van de stad was opgenomen. Voornamelijk woonfunctie, maar in het eerste deel van de straat zijn heden de gebouwen van de "Burgerschool"  zichtbepalend. Ook Sint-Michielsschool (nummer 33) met onder meer vleugel aan de noordzijde van de speelplaats van 1912, verbouwde voorgevel van 1962; aanpalend, voormalig woonhuis van de hoofdonderwijzer (nummer 31) met gecementeerde lijstgevel.

Het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door arbeidershuisjes van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak; opklimmend tot eind 19de eeuw met ritmerende lisenen, gecementeerde of baksteengevel (onder meer nummers 109-113, 91-97), uit de jaren 1920-1930 met gebruik van similisteen en metselwerk in decoratief verband (onder meer nummers 19-27, 100-108, 121-125), uit de jaren 1950 onder meer puntgevels (onder meer nummers 75, 79); ook recentere bouw van maximum twee bouwlagen. Nummer 135: hoekhuis gekenmerkt door afgeschuinde hoektravee met heiligennisje in muurvlak met metselmozaïek (dambordpatroon). Typerende eenheidsbebouwing onder meer op de hoek van de Uilstraat met een blok van 17 rijhuisjes (zie nummers 8-27) en vanaf het kruispunt met de Désireé Mergaertstraat (nummers 62-76) met verankerde bakstenen gevels voorzien van getoogde muuropeningen en blind venster in de deurtravee; nummer 68 met Mariakapelletje. Sociale woningbouw (nummers 179-193) van aaneengesloten huisjes van één bouwlaag, U-vormig opgesteld rond soort binnentuin. Het stratenblok met de Zwarte Leeuwstraat waardoorheen de Grote Bassinstraat en Klauwaardstraat lopen, is volledig ingenomen door sociale woningbouw van de Samenwerkende Bouwmaatschappij "De Mandel" (zie jaarsteen "EERSTE STEENLEGGING 3 WONINGEN, 18 MAART 1995").

 • Stadsarchief Roeselare, 109/1897, 38/1899, 153/1912, 305/1962.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C., TANSENS A. & VANNESTE P. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kanton Roeselare, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Tansens, Annick; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

 • Omvat
  Neogotische stadswoning van 1903

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Zetel van de christelijke arbeidersbeweging in Roeselare

 • Is deel van
  Roeselare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kattenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10606 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.