Geografisch thema

Buizemontstraat

ID
1061
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1061

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Pisjemow" (13de eeuw) of "Putsemeynstraat" afgeleid van Pussemier (woekeraar, bankier) of vervorming van "petit chemin"? Belangrijke straat van de Markt naar de voormalige Buizemontpoort, gelegen ter hoogte van de Kapellestraat. Onder het Franse regime zogenaamd "Rue du Busemont". Eind 18de eeuw was de Buizemont nog voor een groot deel met heide begroeid. In 1785 werd er een kerkhof buiten de stadsmuren aangelegd op de plaats van het huidige Atheneum (nummers 68-70). Ontstaan van een nieuwe wijk door het afbreken van de Buizemontpoort in 1848.

Heden lange bochtige straat met verspringende rooilijn. Eerste gedeelte (tot de Kapellestraat) met dalend straatniveau, ingenomen door rijhuizen van twee à drie traveeën en verdiepingen uit de 19de eeuw of vroeger; totaal vernieuwde of 19de-eeuwse lijstgevels, soms voorzien van recenter parement. Onder meer nummers 9, 13, lijstgevels van drie traveeën en twee verdiepingen bekleed met gekleurde (nummer 9) of geglazuurde (nummer 13) tegels uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Rechthoekige muuropeningen met centraal blind bovenvenster, bij nummer 9 gemarkeerd door een kruisbeeld. Nummers 22, 24: Lijstgevels van twee traveeën en twee en een halve verdieping met doorlopende kroonlijst. Granito- (nummer 22) en gecementeerd parement (nummer 24), laatst genoemde met loofwerkdecoratie; rechthoekige vensters.

Winkelpuien wijzen op een verschuiving van handels- naar uitsluitende woonfunctie.

Voorbij de Kapellestraat wordt het tracé breder; minder interessante bebouwing gekarakteriseerd door tweelaagse arbeiderswoningen en rij huizen uit eind 19de - begin 20ste eeuw, aan de oostzijde gedomineerd door de Atheneumgebouwen uit de 20ste eeuw.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Hoekgebouw

 • Omvat
  Hoekhuis In de Rode Bol

 • Omvat
  Huizenblok

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Geraardsbergen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Buizemontstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/1061 (Geraadpleegd op )