Geografisch thema

Koninklijke Baan

ID
10628
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10628

Beschrijving

Grondgebied Klemskerke - Vlissegem, gedeeltelijk door de Concessie

Onderdeel van de Rijksweg N34, de kustweg die achter het strand en de zeedijk evenwijdig met de tramlijn loopt. De weg, aangelegd in 1902-1905 loopt van oost naar west door de Belgische kuststeden. Het licht gebogen tracé houdt verband met het duinenreliëf en volgt het vlakkere terrein, ook tussen de aanwezige hellingen.

De weg loopt eerst door ongerept duinengebied met sedert 1903 aanwezigheid van een golfterrein met het clubhuis, het zeepreventorium . Verder door de Concessie in De Haan-aan-Zee. In de Concessie groepeert de bebouwing aanvankelijk losstaande paviljoenen en villa's, waaronder een aantal bewaarde, voornamelijk aan de westkant. Geleidelijke inplanting van hotels, 'patisserieën', 'bazars', een paar winkeltjes, voornamelijk in de noordelijke strook tussen de Leopoldlaan en de Dürerhelling aan westzijde alsook op het hoekpand met de Goethelaan (1936) aan de oostzijde. Modernisering en schaalvergroting vanaf de jaren 1950-1960 en losstaande residentiële bebouwing, na de Tweede Wereldoorlog uitgroeiend tot vakantieflats aan de oostkant.

De geasfalteerde straat wordt onder meer gekenmerkt door een zacht slingerend wegtracé. Op enkele plaatsen nog aangrenzend duinenlandschap. Een dicht aaneengesloten bebouwing waaronder enkele recente flatgebouwen.

Grondgebied Wenduine

Op grondgebied Wenduine aansluitend met de Ringlaan en verdergezet als Blankenbergsesteenweg. Het laatste, ombuigende deel en het zuidelijke deel van de Leopold II-laan omschrijven de "Scherpen Hul", een hoge duin waarop de *"Spioenkop".

In 1878 laat de Brugse dokter Van den Abeele in de duinen ten noorden van de weg het herstellingsoord "Hospices Maritimes" voor zwakke kinderen bouwen. Ondanks het succes kan de instelling het zonder de nodige subsidies niet redden. Circa 1900 dient het als onderkomen voor de meisjesschool van het Brugse Spermalie. Na de Eerste Wereldoorlog komt het zwaar gehavende gebouw in 1920 in handen van de Belgische Nationale Bond tegen de Tuberculose. Deze laat het herstellen en ombouwen tot het preventorium "Georges Born". In 1979 aankoop door de Socialistische Mutualiteit die het gebouw sloopt en op de vrijgekomen gronden het "Zeecentrum De Branding" (nummer 90) opricht. In de loop van de jaren 1980 en 1990 kent het centrum meerdere uitbreidingen en omvat nu een rust- en verzorgingstehuis, een kortverblijf en dagcentrum voor oude en zorgbehoevende mensen.

De baan loopt door duin- en bosgebied zonder bebouwing. Langs de weg staat op de duin "Hogen-Hul" een watertoren.

 • GEMEENTE ARCHIEF DE HAAN, Bouwaanvragen 284/ 1936 (geen architect).
 • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/01354.
 • Herwaarderingsplan Concessie De Haan, Kleio en Mino, 2011.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 22.
 • MONTEYNE G., VANDAELE R., Wenduine, van middeleeuws vissersdorp tot familiebadplaats, Beernem, 2008, p. 226-227, 248-249.
 • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan: van gehucht tot elegante badplaats. Deel 1, s.l., 1996, p. 8.
 • VANDENBERGHE E. e.a., De Haan opnieuw bekeken. Deel II, s.l., 1999, p. 44.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2012


Relaties

 • Is deel van
  De Haan Concessie

 • Is deel van
  Klemskerke

 • Is deel van
  Vlissegem

 • Is deel van
  Wenduine

 • Omvat
  Dubbelvilla

 • Omvat
  Dubbelvilla A la Mirou en Les Bruyères

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekpand Wolfgang

 • Omvat
  Hotel Astel

 • Omvat
  Hôtel des Familles

 • Omvat
  Koninklijke Golfclub Oostende

 • Omvat
  Ma Normandie

 • Omvat
  Meergezinsvilla

 • Omvat
  Steunpunt Westlich den Haan

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Emmanuel

 • Omvat
  Villa Mandelmeeuw

 • Omvat
  Villa Namous met zicht op zee

 • Omvat
  Villa ontworpen door G. Carlier

 • Omvat
  Villa Pic au vent

 • Omvat
  Villa van 1928

 • Omvat
  Winkelwoonhuis naar ontwerp van L. Ide

 • Omvat
  Zeepreventorium


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koninklijke Baan [online] https://id.erfgoed.net/themas/10628 (Geraadpleegd op 13-05-2021)