Geografisch thema

Diependaele

ID
10666
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10666

Beschrijving

Doodlopende straat met recht tracé vertrekkende van de Vichtestraat. Tracé reeds afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1849). Naam verwijst naar de belangrijke Deerlijkse heerlijkheid Diependaele waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot 1623.

Thans is enkel de noordzijde van de straat bebouwd. Voornamelijk nieuwbouw, maar ook oudere bebouwing.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel III, Brugge, 1923, kolom 235.

Bron     : De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Boerenarbeiderswoning

  • Omvat
    Boerenwoning

  • Is deel van
    Deerlijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Diependaele [online] https://id.erfgoed.net/themas/10666 (Geraadpleegd op )