Geografisch thema

Gaaistraat

ID: 10669   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10669

Beschrijving

Landelijke straat met bochtig tracé, gelegen tussen de Klijtstraat en de Oudenaardse Heerweg. Tracé reeds herkenbaar op de Ferrariskaart (1770-1778); weinig bebouwd. De Atlas van Ph. Vander Maelen (1846-1854) toont reeds meer bebouwing, bestaande uit hoeves. Oudste vermelding als "Gaeistraat" in Atlas der Buurtwegen (1849). De naam refereert naar een gelijknamige herberg vermeld op de de Atlas van Ph.Vander Maelen cf. "de Gaey Cab.".
Straat wordt doorsneden door de spoorweg. Straatbeeld getypeerd door hoeves, allen reeds weergeven op de Atlas der Buurtwegen o.m. nr. 1, het sterk verbouwde z.g. "Hof het Motvelt" met vernieuwd woonhuis en nr. 2, z.g. "Sint-Annahof", met sterk verbouwd boerenhuis.

DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IV, Brugge, 1924, kolom 350.
Hoevengids Deerlijk, Deerlijk, 1991, p. 38, 73.


Bron     : De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Hof Cleijn Gheweerevelt

 • Omvat
  Hoeve Hof De Gaai

 • Omvat
  Omwalde hoeve met losse bestanddelen Veymerschhof

 • Omvat
  Pijlerkapel bij hoeve Hof het Motvelt

 • Omvat
  Wegkapel van 1924, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes