Geografisch thema

Pontstraat

ID
10706
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10706

Beschrijving

Lange straat vertrekkende van de Kapel Ter Rustestraat naar de Klijtstraat. Oudste vermelding volgens De Flou als "Ponsstraete" daterend van 1747. Historisch straattracé weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). In oorsprong langer, tracé sterk aangepast met de aanleg van de E 17 (1970-1972). Het zuidelijke deel noemt sinds 1991 Lisbonnastraat. Op het eind van de straat zorgt sinds circa 1970 een brug over de autosnelweg voor de verbinding met zuidelijke deel van de gemeente en de Klijtstraat.

Vroeger werd het straatbeeld getypeerd door verspreide bebouwing waaronder verschillende dwars ingeplante volumes. Voormalige vestigingsplaats van de omwalde pastorie, heden verbouwd tot tweewoonst, nummers 30-32. Het huidig straatbeeld wordt getypeerd door aaneengesloten bebouwing. Verscheidene eenvoudige bakstenen lijstgevels uit het eind van de 19de eeuw - begin 20ste eeuw verfraaid door het gebruik van gele sierbaksteen: nummers 13, 68, 90-92 naar verluidt van circa 1925 en met fraaie kroonlijst; nummers 104-106 respectievelijk met poorttravee en met "dienstingang". Ook interbellumbebouwing onder meer nummer 11 met beglaasd muurnisje met heiligenbeeld. Voorheen verschillende hoeves, waarvan verschillende afgebroken met de aanleg van E17. Ook verschillende verbouwde of vervallen hoeves. Nummer 111, heden ingericht als restaurant. Nummer 190, verlaten hoeve met vroeg 20ste-eeuws uitzicht gelegen nabij de E17.
Nummer 2, voormalige hoeve gelegen ten noorden van de dorpskern, hoevesite weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1849); huidige gebouwen daterend van 1948 zie kadastrale gegevens; erfoprit gemarkeerd door twee linden en ijzeren hek.
Op de hoek met Dammeke, elektriciteitskabine.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Deerlijk, 1948/48.
 • BYTTEBIER F., Dorpskroniek. Nieuwe straten en straatnaamwijzigingen, in Derlike, nr. 1, 1991, p. 29.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kolom 1008.
 • TACK L., Een studie van het Deerlijkse wegennet tussen 1950 en 2000 (dl. I), in Derlike, nr. 1, 2000, p. 14-30.

Bron     : De Gunsch A. met medewerking van Moeykens S. & Callens T. 2007: Inventaris van  het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Deerlijk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL34, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Pastorie

 • Is deel van
  Deerlijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pontstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10706 (Geraadpleegd op )