Geografisch thema

Abeelstraat

ID
10731
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10731

Beschrijving

Landelijke weg ten zuiden van de Wittestraat en de spoorlijn Gent - De Panne met licht gebogen verloop tot aan de Marialoopkouterstraat, vandaar zuidwestwaarts tot aan de Sint-Amandstraat; aan de oostzijde, klein elleboogvormig aarden landwegje ter verbinding met de Geluwestraat. Zogenaamd naar de "Abeelstraethoek", voor het eerst vermeld in 1645 als tweede wijk van Tielt-buiten, op het einde van de 18de - begin van de 19de eeuw ook gekend als de "Morloophouck" - zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) - of "Marialoophoek".

Ten noorden van de straat, aan de kruising met de Wittestraat, wordt in 1839 een kantschool of "Saletteschool" opgericht, met vanaf 1877 een hulphuis afhankelijk van het klooster "'t Gelove" (zie Ruiseleedsesteenweg nummer 42), het zogenaamd "Saletteklooster". Omwille van het verdwijnen van de kantnijverheid in Tielt vanaf circa 1925, wordt de meisjesschool overgebracht naar de Oude Stationstraat, de start van het Sint-Jozefsinstituut; het kloostergebouw wordt verkocht en tot private woningen omgevormd.

Verspreide 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse hoevebouw langsheen de thans geasfalteerde weg, weergegeven op onder meer de Ferrariskaart en de Atlas der Buurtwegen (1847).

Nummer 3, 19de-eeuwse hoeve waarvan woonhuis en landgebouw afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen. Aan oostzijde van het oorspronkelijk - thans gerenoveerd - boerenhuis, recenter woonhuis gedateerd "1926" in top van getrapt dakvenster; bakstenen erfgevel met fries op hoge plint in imitatiebreuksteen met opgelegd voegwerk. Bakstenen bijgebouwtjes onder pannen zadeldaken aan zuid- en zuidwestzijde van het erf; nieuwe grote loods centraal op het erf. Nummer 21, haaks op de straat ingeplant begin 20ste-eeuws boerenhuis met voortuintje. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen); straatpuntgevel getypeerd door gebruik van gele baksteen voor strekken (getoogd), banden en omlijsting van oculus in top; recente achter- en bijgebouwen.

Nummer 11, boerenarbeidershuisje met voortuin opgetrokken in 1932. Eenlagige baksteenbouw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen) getypeerd door straatgevel met witgeschilderde muurankers, friezen en getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk van vensters.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1932/36.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel I, Brugge, 1914, kolom 28.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 205.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 82, 85.
 • Tieltsche Mengelingen, getrokken uit de Archiven der Stad, Roede en Vierschare, Tielt, 1878, p. 108-110.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Devotiekruis

 • Omvat
  Goed ter Meersch

 • Omvat
  Herberg den Abeele

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Huffesele

 • Omvat
  Hof ter Mote

 • Omvat
  Kapelletje toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Abeelstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10731 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.