Geografisch thema

Bosakkerstraat

ID
10741
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10741

Beschrijving

Lange straat met kronkelend verloop van de Kastanjelaan ten noorden zuidwaarts doorlopend op het grondgebied van het gehucht Marialoop (Meulebeke), alwaar aansluiting gevend op de Marialoopplaats. Het centraal deel met smaller tracé tussen de Seyntexlaan ten noorden en Tenhovestraat ten zuiden, doorkruist het "Bedrijventerrein-Zuid" met smaller tracé; kleine haakse uitloper aan westzijde, ten noorden van en evenwijdig met de Seyntexlaan. Zogenaamd naar de wijk "Bosakker", voorheen in het bezit van de heer van Gruuthuse en voor het eerst vermeld in 1615 als "de buschackers", in het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645 als "Buschakkers". Dit voormalig bosgebied, eertijds gelegen net ten zuiden van het huidig industrieterrein, is weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en in de loop der tijd omgezet naar akkerland. Het tracé loopt tot in de 19de eeuw zuidwestwaarts tot aan de Meulebeekse Marialoopkapel, reeds vermeld in 1443; aansluiting met de steenweg die, na de aanleg ervan in 1879, Tielt verbindt met het gehucht Marialoop.

Langsheen de straat wordt circa 1995 de "Koninkrijkszaal" van Jehova's getuigen gebouwd, een prefabricagesysteem dat in enkele dagen wordt opgetrokken.

Aan zuidoostzijde, doodlopende haakse Kerkwegel, tot circa het midden van de 20ste eeuw nog verbonden met de meer noordelijk gelegen Sint-Pieterswegel; de bebouwing langsheen de Kerkwegel en de noordzijde van de Sint-Pieterswegel gaat mee met de Bosakkerstraat.

Verspreide 18de- en 19de-eeuwse hoevebebouwing langsheen zuidelijk deel van de straat vanaf de Tenhovestraat, en langsheen de Sint-Pieters- en Kerkewegel.

Nummer 67, "De Beekhoeve", in oorsprong een 18de-eeuwse hoeve waarvan woonhuis en parallelle schuur reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1780) en op het primitief kadasterplan (circa 1830), in 1941 verbouwd en uitgebreid met nieuwe losstaande schuur. Boerenhuis aan noordwestzijde van grotendeels verhard erf, eenlagige verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint onder zadeldak (mechanische pannen); grote muuropeningen onder betonnen latei. Bijgebouwen in tweede helft van de 20ste eeuw grotendeels vervangen door grote loodsen, onder meer aan de straat. Nummer 69, "Ter Nevelhoeve", een verbouwde 19de-eeuwse hoeve. Nummer 8, hoeve met eenlagig, haaks op de Sint-Pieterswegel ingeplant witgekalkt boerenhuis onder nieuw zadeldak, opklimmend tot minimaal de eerste helft van de 19de eeuw, zie weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1830), oorspronkelijk opgesplitst in twee woningen, in 1855 verenigd. Ten zuiden ervan, in de 19de eeuw van dezelfde eigenaar, nummer 10, hoeve met nieuw woonhuis en aan weerszijden bewaarde bakstenen stalgebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), daterend van 1855 bij de vergroting van enkele oudere bijgebouwtjes.

Tot circa 1900 is aan de zuidzijde van de straat de herberg "De Sleepperse" gelegen, later gesloopt. Ten noordoosten, met oorspronkelijke erftoegang vanaf de Gruuthusestraat, vrij- en thans leegstaand witgeschilderd woonhuis (zonder nummer) in villastijl daterend van het tweede kwart van de 20ste eeuw; centrale deurtravee opgaand in puntgevel met dakvenster; wordt vermoedelijk gesloopt voor verdere invulling van de verkaveling ten noorden van de Seyntexlaan. Langsheen haakse weg evenwijdig met de Seyntexlaan, losstaande eengezinswoningen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw, meegaand met de verkaveling.

Aan oostzijde, recente elektriciteitscentrale en waterpompstation.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1855/8, 1941/37.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel II, Brugge, 1921, kolom 410, 1090.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 56.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 208.
 • VERBRUGGE J., Kerken, kapellen, veldkapellen en devotiekruisen in Tielt, Tielt, s.d.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 65.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boomkapelletje in linde

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bosakkerstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10741 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.