Geografisch thema

Claerhoutstraat

ID
10747
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10747

Beschrijving

Straat ten zuiden van de Oude Pittemstraat, met licht gebogen tracé zuidwestwaarts doorlopend op het grondgebied van Pittem als Sint-Jozefstraat. Benaming verwijst naar de functie als voormalige toegangsweg naar het leen en de heerlijkheid "Claerhout" ("helder, mooi bos"), hoofdzakelijk op Pittems grondgebied gelegen en sinds circa 1392 behorend tot het leenhof van Tielt in plaats van tot het kasteel van Kortrijk. Op de kaart van de kasselrij Kortrijk door Lodewijk de Bersacques van 1641 wordt ten zuidwesten van de straat "T'goet te Clarhout" vermeld. Tracé reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (1847).

Vormt thans grosso modo de westelijke begrenzing van de verkaveling Hazelaarkouter-Ronceval, gerealiseerd circa 1980, met daarbij aansluitende bebouwing van losstaande eind-20ste-eeuwse eengezinswoningen in tuin. Enig restant van landelijke bebouwing is een hoevetje, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw (nummer 1).

Aan noordwestzijde, recent aangeplante geboortedreef gerealiseerd door het Tieltse stadsbestuur in samenwerking met de Gezinsbond Tielt.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VII, Brugge, 1927, kolom 753.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 62.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 210.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Claerhoutstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10747 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.