Geografisch thema

Diksmuidse Boterweg

ID
10754
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10754

Beschrijving

Korte verbindingsstraat in het historisch stadscentrum, van de Bruggestraat ten westen tot aan het Generaal Maczekplein ten oosten. Zogenaamd naar de eertijds vermaarde "botermarkt" naar waar de in oorsprong veel langere weg vanaf Poeke, Ruiselede over het grondgebied van Tielt, Pittem en Lichtervelde richting Diksmuide loopt. Tracé reeds weergegeven op het kaartje van Lodewijk de Bersacques bij het landboek van 1635, meer bepaald gelegen in de "Noordoostcerc". Oudste vermelding in 1725 als "Dixmuytschen boterweg". Op het einde van de 19de eeuw zijn er aan de zuidzijde van de straat tramsporen aangelegd, door bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog totaal vernield.

Bebouwing grotendeels beperkt tot zuidwestzijde van de straat; heterogene 20ste-eeuwse bebouwing met onder meer enkele achterbouwen en garages van panden in belendende straten. Nummer 1, eenlaagsbebouwing gebouwd volgens kadaster in 1921. Bepleisterde, geschilderde en verankerde baksteenbouw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); nieuwe dakkapel. Houten kroonlijst op consoles. Muuropeningen in vlakke omlijsting; bewaard houtwerk (schuiframen).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1921/1/9.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel III, Brugge, 1923, kolom 329.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 77.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 213.
  • RAVYTS K.; STRUYVE P., Het Tieltse 1940-1945, Bedreigd Bezet Bevrijd, Tielt, 1995, p. 44.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Diksmuidse Boterweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10754 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.