Geografisch thema

Driesstraat

ID
10756
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10756

Beschrijving

Gebogen weg van het kruispunt Grote Hulststraat - Aldolf Loosveldtstraat ten noorden, met hellend neerwaarts verloop tot aan de spoorlijn Gent - De Panne ter hoogte van de Dentergemstraat ten zuiden. Oudste vermelding in 1420, wat zou kunnen wijzen op het bestaan van een graasweide in gemeenschapsbezit. Naderhand, zeker tot in 1645, samen met de Dentergemstraat en de Wielmakerstraat gekend als "Lakestraete" ("laec" = poel, plas), wat wijst op de ligging in een drassig gebied, zie het zuidelijk deel, de huidige Dentergemstraat, doorkruist de "Kapelrijmeersen" waardoor de Kapelrijbeek stroomt. In 1651 oudste vermelding van het "Goed ten Driessche", een hofstede die aan de zuidzijde gelegen is (zie Dentergemstraat nummer 1) als kern van de heerlijkheid "Ten Driessche", wellicht zogenaamd naar de middeleeuwse bezitter. De "Driesschecerc" is een voormalige wijk gelegen in de "Poelberghoek", een van de prekadastrale indelingen van Tielt-buiten volgens het landboek van 1645. Tracé van de straat weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).

Voorheen zijn er langsheen de weg de historische hoeves en voormalige leengoederen "Witte Kave" en "'t Goed te Monteval" gelegen, die hun naam verlenen aan de 20ste-eeuwse verkavelingen waartussen de Driestraat loopt. In het begin van de 20ste eeuw zijn er langsheen de straat enkele herbergen gelegen, onder meer "De Voerman", "De Stamperij" en "America", waarvan de uitbatingen zijn stopgezet.

Aan de noordzijde van de straat, voornamelijk aaneengesloten bebouwing opklimmend tot eind 19de-begin 20ste eeuw, evenwel veelal in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw aangepast.

Nummer 27, eenlagig dubbelhuis onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; Vlaamse pannen) met deels verhard voortuintje, gebouwd volgens kadaster in 1897. Verankerde baksteenbouw onder nieuwe gootlijst; getoogde muuropeningen onder strek; schuiframen en nieuwe deur. Recente lagere aanbouw links met garage. Nummers 39-41, gerenoveerde woonhuizen daterend volgens kadaster van 1903, baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen) met vernieuwd (nummer 39) en geschilderd (nummer 41) parement met baksteenfries. Nummer 39, voormalige herberg "De Nieuwe Voerman", uitgebaat tot circa 1944; breedhuis met getoogde muuropeningen onder strek; nieuw schrijnwerk naar oorspronkelijk model met grote roedeverdeling; deur met gedeeld bovenlicht. Nummer 41, oorspronkelijk onderdeel van dubbelwoonst, uitgebreid met haakse achterbouw in 1938; nieuwe natuurstenen plint, muuropeningen onder rechte latei, getoogde deur waarboven oculus.

Nummer 94/ Meerlaantjestraat, voormalige herberg "'t Meerlaantje", een in 1935 door brouwer Renaat Loosveldt verbouwde en uitgebreide 19de-eeuwse woning, waarvan de uitbating pas in het laatste kwart van de 20ste eeuw is stopgezet. Verankerde, overhoeks geplaatste baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) met aan oostzijde, lagere gecementeerde aanbouw onder verspringende nok met uitbouw onder sleepdak langsheen de Meerlaantjestraat. Muuropeningen onder rechte latei; deels bewaard houtwerk met horizontale roedeverdeling. Rondboogdeur in rood bakstenen omlijsting.

Nummers 2-4-6-8/ Adolf Loosveldtstraat, woonhuizen ondergebracht in voormalige 19de-eeuwse stijfselfabriek, achtereenvolgens omgebouwd tot vermicellifabriek met graanstoommolen (1872) en tot leerlooierij (1877). Wordt in 1925 gesplitst in verschillende wooneenheden in opdracht van de Tieltse fabrikant Adolf Bosteels. Witgeschilderd bakstenen complex van acht traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen); industriële gietijzeren muurankers; getoogde muuropeningen onder strek met deels bewaard houtwerk met roedeverdeling; gestileerde ijzeren vensterleuningen. Begane grond in het derde kwart van de 20ste eeuw verbouwd; nieuw bakstenen parement op natuurstenen plint en nieuwe muuropeningen.

Op de zuidelijke hoek met de Adolf Loosveldtstraat, kleuterschool van het Instituut H. Familie (zie Hulstplein nummer 32).
Nummers 72-74, veredelingsstation, hoger gelegen baksteenbouw van twee bouwlagen onder platte bedaking.

Overige bebouwing meegaand met de verkavelingen "Witte Kave" (1974) aan de west- en "Monteval" (1994) aan de oostzijde. Voornamelijk losstaande eengezinswoningen in tuin uit de tweede helft van de 20ste eeuw; in zuidelijk straatgedeelte veelal op hoger gelegen terrein. Nummer 14, met opengewerkte voorbouw naar garage voorzien van segmentbogige pijlerkapelletjes waarin heiligenbeelden. Nummer 77, grote villa in cottagestijl getypeerd door onder meer hoge bedaking (daktegels) en pseudo-vakwerk in puntgevelveld. Tevens enkele kwalitatieve ontwerpen van jonge architectuur gerealiseerd in de jaren 1960.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1869/11, 1898/6, 1901/69, 1904/15, 1925/zonder nummer, 1935/22, 1938/19.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel III, Brugge, 1923, kolom 585-586, 588.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVII, Brugge, 1936, kolom 680.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 78.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 214.
 • OSTYN R., Stadsplan en landboek van Tielt-binnen of het aanzien van Tielt omstreeks 1635, in De Roede van Tielt, jg. 23, nummer 1, 1992, p. 11.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 21.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 76-77.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Villa Emmaus

 • Omvat
  Villa naar ontwerp van Dan Grootaert

 • Omvat
  Villa op deels opgehoogd terrein

 • Omvat
  Villa op deels opgehoogd terrein

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Driesstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10756 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.