Geografisch thema

Egemsesteenweg

ID
10758
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10758

Beschrijving

Steenweg vanaf het kruispunt met de Deken Darraslaan - Holdestraat - Huttegemstraat - Pittemsesteenweg - Keidamstraat met noordwestwaarts verloop tot aan de grens van Tielt en vandaar verder doorlopend als Turkeijensteenweg naar Egem (Pittem).

Toegangs- en verbindingsweg waarvan zuidelijk deel met licht kronkelend tracé weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Deze weg wordt tussen 1774 en 1788 hersteld en rechtgetrokken in het kader van de ontsluiting van de steden, de uitbreiding en de verbetering van de wegeninfrastructuur onder het Oostenrijkse bewind. Ofschoon het magistraat van Egem reeds in 1783 vraagt naar een "schouwbare" - dit is op onderhoud door de aanpalenden te controleren - straat van Tielt naar Egem, wordt, omwille van verzet van het Pittemse gemeentebestuur, de aanleg van de huidige steenweg pas gerealiseerd in 1888 (volgens sommige bronnen in 1895). Volgt gedeeltelijk de thans verdwenen "Tabakstraat" die voorheen de grens vormt tussen Tielt en Pittem; loopt doorheen de "Hoogserlei" of "Hoog Scharlei", een voormalige wijk van Tielt-buiten waar eertijds ook de gelijknamige hoeve gelegen is (zie Hoogserleistraat).

Volgens de herbergentelling van 1807 is langsheen de weg herberg "Rossignol" gelegen.
Resterende verspreide 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse hoevebebouwing, waarvan enkele teruggaan op historische sites. Nummer 79, 19de-eeuws hoevetje, haaks op de straat ingeplant met erf omheind door betonnen afsluiting. Witgekalkt woonhuis met gepekte plint onder vernieuwd zadeldak (zwart geglazuurde mechanische pannen); dubbelhuis met getoogde muuropeningen. Geflankeerd door 20ste-eeuws woonhuis en bakstenen stal met golfplaten bedaking, beide in dezelfde as van het woonhuis doch met hogere nok. Nummer 95, hoeve weergeven op de Atlas der Buurtwegen (1847) met deels omhaagd (meidoorn) erf, waarvan oudste gebouwen witgekalkt met gepekte plint. Woonhuis vermoedelijk met gewijzigde muuropeningen en lage aanbouw onder lessenaarsdak. Klein witgekalkt stalletje onder zadeldak (Vlaamse pannen) en recentere bijgebouwen aan noord- en oostzijde.
Basisbebouwing daterend van eind 19de - eerste helft 20ste eeuw. Enkele haaks op de straat ingeplante boerenarbeiderswoningen onder pannen zadeldak. Nummer 17, dubbelhuis daterend van circa 1909 met tandlijst; getoogde en beluikte muuropeningen waarin nieuw houtwerk. Nummer 37, voormalige tweewoonst opgetrokken in de tweede helft van de 19de eeuw en omgevormd tot één woning in 1915. Omhaagd voorerf; betonnen pijlers waartussen ijzeren hek. Verankerde baksteenbouw met deels nieuw bakstenen parement; erfgevel met gecementeerde plint, gedeeltelijk bewaarde getoogde en beluikte muuropeningen en houtwerk met grote roedeverdeling. Aan de zuidzijde, recente bijgebouwtjes ter vervanging van een kleine stal en bakhuis daterend van 1892. Verdwenen begin 20ste-eeuwse herberg "In Legendaele", uitgebaat tot de jaren 1970.

Geconcentreerd aan de zuidzijde, rijwoningen tot twee bouwlagen onder pannen zadel- of mansardedak. Nummers 5-7, gerenoveerde eenlaagsbebouwing onder mansardedak (zwarte mechanische pannen) met voortuintjes; nummer 5 met verankerd bakstenen parement, tandfries en getoogde muuropeningen.

Nummers 10-12-14, resterende eenheidsbebouwing van interbellumwoonhuizen in spiegelbeeldschema, getypeerd door verzorgd rood bakstenen parement met al dan niet witgeschilderde simili-omlijsting omheen gekoppelde vensteropeningen; verdiepte inkom onder korte rechte luifel; nummer 14 met bewaard houtwerk met horizontale roedeverdeling.

Nummer 32, woonhuis opgetrokken volgens kadaster in 1949 met naastliggend magazijn aan noordzijde, in de tweede helft van de 20ste eeuw uitgebreid met achterbouw. Laatstgenoemde onder zadeldak (nok loodrecht op straat; zwart geglazuurde mechanische pannen) met bakstenen puntgevel op getrapte schouderstukken; grote poort op begane grond waarboven laaddeurtje tussen kleine getoogde vensters; thans geheel voorzien van grijze beschildering.

Nummers 22-24, woonhuizen opgetrokken in het derde kwart van de 20ste eeuw, naar ontwerp van architect Walter Ameye (Tielt) zie signering in plint.
Aanvullende bebouwing bestaande uit losstaande eengezinswoningen daterend uit de tweede helft van de 20ste eeuw, onder meer enkele kwalitatieve realisaties van jonge architectuur. Nummer 75A, witgeschilderde villa in tuin getypeerd door platte bedaking, onderbouw met garage, uitgespaarde hoek met inkom en houten latbekleding boven muuropeningen, een ontwerp (1977) van architect Luc Van De Weghe (Tielt) die ernaast zijn eigen woonst en architectenbureau laat optrekken (zie nummer 75).

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 1, 1892/23, 1910/4, 1915/1, 1949/9, 1978/1.
 • Stadsarchief Tielt, Bouwaanvragen Tielt, 1977/88.
 • BUYCK J., De herbergentelling van 1807 in Tielt, in De Roede van Tielt, jg. 30, nummer 3-4, 1999, p. 88.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 493.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 81.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 215.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 52.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 77.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  't Goed ten Hooghe

 • Omvat
  Architectenwoning

 • Omvat
  Boerenburgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Goed ten Houtte

 • Omvat
  Historische hoeve 't Goed te Trybels

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Hoeve uit het interbellum

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwkapel met geknotte veldesdoorns

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Egemsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/10758 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.