Geografisch thema

Ervestraat (Tielt)

ID
10759
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10759

Beschrijving

Landelijke weg aan de noordzijde van de Ruiseleedsesteenweg, waarvan een klein zuidelijk deel op het grondgebied van Kanegem loopt en de grens vormt tussen beide gemeenten; noordelijk deel met gebogen tracé tot aan de Kleine Ruiseledestraat, reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Volgens het stadsplan van Cassianus Van Gaver (1829) is de straat voorheen gekend als "Makelstraatje". Huidige benaming naar de thans sterk gerenoveerde hoeve "d'Erve" vlakbij de grens met Ruiselede (nr. 16), in vele bronnen verkeerdelijk geïdentificeerd als "Klein Viggezele" of "Cleen Goet te Vigghesele", een historische hoeve die evenwel gelegen is op het grondgebied van Kanegem (cf. Ruiseleedsesteenweg nr. 107).
Vnl. verspreide 18de- en 19de-eeuwse hoevebebouwing gekenmerkt door losstaande bestanddelen, waarvan enkele vrij sterk gerenoveerd.
Nr. 3, 19de-eeuwse hoeve met voorerfje en nieuw toegangshek tussen bakstenen pijlers. Woonhuis met deels vernieuwd bakstenen parement onder zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen); gecementeerde plint. Getoogde muuropeningen onder strek voorzien van luiken; gedichte deuropening aan de straatzijde. In top van zijpuntgevel, gevelkapelletje met zwart bakstenen rondboogomlijsting waarin beeldje van O.-L.-Vrouw. Recentere bakstenen stal onder golfplaten bedaking.
Nr. 5, voorheen omwalde hoevesite reeds aangeduid op de Ferrariskaart met restant van walgracht weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847) en op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853). Lange erfoprit, deels afgeschermd door haag; thans gerenoveerd woonhuis en bewaarde bakstenen bijgebouwen onder pannen zadeldaken.
Nr. 6, sterk gerenoveerde hoeve naar verluidt z.g. "Klein Tommegoed" (cf. Tommekouterstraat), in de 19de eeuw eigendom van de gekende familie Mulle de Terschueren (cf. Ieperstraat nr. 44-48), minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw cf. woonhuis en schuur weergegeven op de Atlas der Buurtwegen. Losstaande bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken op heraangelegd, deels verhard en omhaagd erf. Woonhuis met o.m. nieuwe dakvlakvensters en gewijzigde muuropeningen. Grote schuurvleugel aan de straat met overkragende bedaking, grote muurankers; nieuwe poortopeningen en laadluik onder betonnen lateien; klein beglaasd rondbooggevelkapelletje met beeldje van O.-L.-Vrouw met Kind. Centraal op erf, kleine stal met aangebouwd lager bakhuis-zomerkeuken met o.m. (nieuwe) vlechtingen in oostgevel en nieuw gemetste schoorsteen.
Nrs. 12-14, aan de bocht op de hoek met de Kleine Ruiseledestraat, in oorsprong één hoevesite reeds weergegeven op de Ferrariskaart, met restanten van omwalling en boomgaard weergegeven op het gereduceerd kadasterplan van het Krijgsdepot (1853); huidig erf opgedeeld en nr. 14 voorzien van nieuw woonhuis. Betonnen hekpijlers waartussen ijzeren hek. Aan noordwestzijde, gecementeerd en van schijnvoegen voorzien witgeschilderd woonhuis onder zadeldak (mechanische pannen) met o.m. kleine gekoppelde muuropeningen voorzien van luiken; nieuwe garage. Aan zuidzijde, parallelle bakstenen schuurstalvleugel onder zadeldak (golfplaten/mechanische pannen), in de loop der tijd uitgebreid en poortopening gedicht in oudste deel; nieuwe aanbouw aan zuidzijde. Recente loods aan westzijde. Nr. 14 bewaart de bakstenen dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten) met recentere aanbouw aan oostzijde; sporen van gedichte openingen o.m. in westzijpuntgevel; nieuw woonhuis aan noordzijde.

Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 83.
HOLLEVOET F., Als straten gaan... praten, Tielt, 2005, p. 215.


Bron     : Callaert G. & Santy P. met medewerking van Boone B., Devooght K. & Moeykens S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Tweewoonst

 • Is deel van
  Tielt

 • Is gerelateerd aan
  Ervestraat (Kanegem)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ervestraat (Tielt) [online] https://id.erfgoed.net/themas/10759 (Geraadpleegd op 23-06-2021)