Geografisch thema

Fonteinestraat

ID
10764
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10764

Beschrijving

Grosso modo elleboogvormige straat van de Hondstraat ten noordoosten tot de Egemsesteenweg ten zuidwesten; kleine haakse uitloper ten noorden van de Rozenlaan. Vormt westgrens van de woonwijk "Hoogserlei", gerealiseerd in 1967-1974 ten noordwesten van het stadscentrum, met langgestrekt parkje aan de zuidoostzijde (zie Burggraaf vande Vyverelaan). Noordelijk tracé reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).

Zogenaamd naar de hoofdbron van de Poekebeek of "Kale" die zich hier bevindt nabij de straat Poekebeekbron. Een archiefstuk uit 1364 vermeldt op deze plaats de hofstede "Den Borenacker" (= bronakker), die nog wordt weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847), thans verdwenen. De oorspronkelijke bron van de beek bevindt zich iets zuidelijker, ter hoogte van het kruispunt Deken Darraslaan - Holdestraat. De Poekebeek is eertijds de natuurlijke noordgrens van Tielt-binnen, en stroomt met gedeeltelijk overwelfde beekloop noordoostwaarts via Ruiselede, Poeke en Nevele in het Schipdonkkanaal, het afleidingskanaal van de Leie. In 1547 wordt een sluizensysteem of "speye" gebouwd ten noorden van de Bruggestraat, waardoor een kunstmatige wateroppervlakte ontstaat die benut wordt als watervoorraad, drinkwater en om in te baden (zie Bruggestraat). In 1751 vat men het plan aan om de Poekebeek te kanaliseren tot in Tielt. Dit wordt evenwel nooit uitgevoerd waardoor de kom stilaan in verval raakt, het moerassige gebied in 1775 in eeuwige cijns wordt gegeven waarna drooglegging en bebouwing van het gebied.

"'t Fonteintje" is tevens een leengoed te Tielt-buiten in de richting van Wingene, voor het eerst vermeld in een renteboek van 1636 en afhankelijk van "Tielt-ten-Hove" of "Gruuthuse", het leenhof van Tielt opgericht in de 14de eeuw en via de ammanie van Tielt afhankelijk van het grafelijk kasteel van Kortrijk.

In de jaren 1960 wordt de "Levenschool Bekaert" gebouwd, waar vanaf 1974 een wijkkapel wordt ingericht ten behoeve van de laatste parochie die in Tielt wordt opgericht. Op 25 september 1982 wordt de nieuwe Sint-Pauluskerk ingewijd.

Deels door bomen afgezoomde straat met eenheidsbebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw bestaande uit gekoppelde woonhuizen getypeerd door veelal ingewerkte garage met al dan niet verharde voortuintjes. Nummer 21, wijkschooltje "Sint-Paulus" met kleuterafdeling, afhankelijk van de scholengemeenschap "'t Nieuwland" (zie Patersdreef). Dieper gelegen L-vormig complex uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IV, Brugge, 1924, kolom 251-252.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 87.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 215.
  • VERBRUGGE J., Kerken, kapellen, veldkapellen en devotiekruisen in Tielt, Tielt, s.d.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Parochiekerk Sint-Paulus

  • Is deel van
    Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fonteinestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10764 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.