Geografisch thema

Galgenveldstraat

ID
10765
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10765

Beschrijving

Straat van de Deinsesteenweg ten zuiden tot de Ruiseleedsesteenweg ten noorden, met knik ter hoogte van de Kanegemstraat. Zogenaamd naar het "Galgeveld", een stuk land in Tielt-buiten, voor het eerst vermeld in 1402. Het oorspronkelijk "straettien naer de galge" zie het eerste landboek van 1635, of het "Galgeveldstraatjen" aangeduid op de kaart van Cassianus Van Gaver van 1829, verwijst naar één van de twee galgenvelden die tot het einde van het ancien regime gelegen is nabij deze weg (zie ook Feestewegel). Het toponiem "veld" wijst wellicht op een woest gebied dat buiten het eigenlijke landbouwareaal gelegen is en waar mogelijk gemeenschappelijke gebruiksrechten gelden voor onder meer het weiden van vee. Dit gebied wordt doorsneden bij de aanleg van de Deinsesteenweg in 1771-1772.

Aangelegd als noord-zuidas in één van de oudste industriezones van Tielt, met name "Galgeveld", opengesteld in 1969 en erkend als ontwikkelingszone van nationaal belang; thans deel uitmakend van het "Bedrijventerrein-Noord". Zal wellicht in 2007 via een nieuw aan te leggen Zuiderring verbonden worden met het "Bedrijventerrein-Zuid" ter hoogte van het kruispunt Wakkensesteenweg - Seyntexlaan.

Nummer 16, bedrijfsgebouw "Van Hulle NV", sinds 1976 ingeplant op het bedrijventerrein, met vroegere vestiging langs de Hoogstraat (zie Hoogstraat nummers 62-64). Voorheen gekend als "Ark van Noë" omwille van arksymbool. In 1994 wordt de toonzaal vernieuwd door BP Project 297, K. Deprez en M. Verelst waarbij het arksymbool vervangen wordt een grote bouwvakkermeter die als blikvanger zich ontvouwt over de hele toonzaal; het onderdeel bevat ladekasten en het bovendeel is bruikbaar als archiefkast.

 • Atlas Fascikel 2, Hedendaagse architectuur in zuidelijk West-Vlaanderen, Kortrijk, 2002, p. 147.
 • BELCONSULTING NV, GNOP TIELT, Fase 1 : Visievorming Natuur en Landschap, Tielt, 1996, p. 18.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IV, Brugge, 1924, kolom 399, 401.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 87.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 215.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 94.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Gedenksteen

 • Omvat
  Gedenkteken nijverheidszone Galgeveld

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Galgenveldstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10765 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.