Geografisch thema

Groenestraat

ID
10770
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10770

Beschrijving

Landelijke weg met kronkelend verloop van de Ruiseleedsesteenweg ten zuiden, met lichte knik tot de Damstraat ten noorden. Tracé met landelijke bebouwing aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Oudste vermelding van de "Groenstrate" in het landboek van Tielt-buiten van 1729. Verspreide voornamelijk 19de- en 20ste-eeuwse landelijke bebouwing.

Nummer 2, hoeve minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw, zie losstaande bebouwing weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847), waarvan woonhuis aangepast in het interbellum. Dubbelhuis onder zadeldak (mechanische pannen) met verzorgd verankerd bakstenen gevelparement en muuropeningen onder doorgetrokken betonnen lateien. Recente haakse aanbouw en bijgebouwen. Nummer 7, gerenoveerde hoeve met gekasseide erfoprit en nieuwe loods.

Nummer 4, schuin ten opzichte van de rooilijn geplaatst woonhuis uit circa het eerste kwart van de 20ste eeuw, met voortuintje en centraal toegangspad. Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met lagere aanbouw links; vernieuwd bakstenen gevelparement. Rechthoekige muuropeningen met nieuw schrijnwerk. Achterliggende bakstenen dwarsschuur onder zadeldak (mechanische pannen) met onder meer rechthoekige poort onder verhoogde dakoverstek en muuropeningen onder betonnen latei.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IV, Brugge, 1924, kolom 990.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 216.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dwarsschuur van Groenhove

 • Omvat
  Kapelletje van aan de Boekboom

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groenestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10770 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.