Geografisch thema

Grote Hulststraat

ID
10772
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10772

Beschrijving

Straat van het kruispunt Hulstplein - Hulststraat - Beernegemstraat ten oosten met zuidwestwaarts verloop en splitsing ter hoogte van het kruispunt Steenstraat - Stoktmolenstraat tot de Oude Stationstraat ten westen. Maakt deel uit van de kleine ring of "Conventieweg", gevormd in 1980 in afwachting van de aanleg van een zuidelijke ring, samen met de Deken Darraslaan, de Sint-Michielstraat, de Vredestraat, het Hulstplein, de Adolf Loosveldtstraat, de Europalaan en de Sint-Janstraat (oostdeel).

Vormt eertijds deel van de zuidgrens van de "Hulstcerc" en bij uitbreiding van Tielt-binnen, zie de kaart gevoegd bij het eerste landboek van Tielt-binnen van 1635 door Lodewijk de Bersacques. Nadat reeds in 1765 een geplaveide weg door het Stoktveld is getrokken, dringen de bewoners van het Hulstplein en het Stoktveld aan om "een hendeken van de publique straete dichte aen de stede van Thielt, tusschen de Hulst ende den Stocktmolen" eveneens te bestraten; dit gebeurt in 1788, waardoor een deel van Tielt-buiten ten oosten van het Stokt bij het schependom wordt gevoegd en de in 1771-1772 aangelegde Deinsesteenweg verbonden wordt met toegangswegen vanuit Meulebeke en Wakken (huidige Bedevaartstraat en Gruuthusestraat).

Huidige benaming verwijst nog naar de vroegere indeling van het Hulstplein, gelegen ten oosten ervan, in "Grote Hulst" en "Kleine Hulst"; laatstgenoemde is de vroegere benaming voor het kruispunt van de huidige Felix D'hoopstraat - Adolf Loosveldtstraat - Europalaan, waar voorheen middenin een plas of het "Roode Vijverken" gelegen is; in de volksmond ook zogenaamd "Den Bek".

Tot 1885 bevinden zich op de noordoostelijke hoek met het Hulstplein de brouwerijen "De Tanghe" en "Egypte". Tussen 1927 en 1929 sticht industrieel Joseph Waelkens, die een linnen- en katoenweverij heeft in de Beernegemstraat (zie Beernegemstraat nummer 4), op deze plaats de Vrije Beroeps- en Handelsschool of "vakschool", gelegen naast zijn woonhuis op de hoek met de Hulststraat. Het complex bestaat uit een poortgebouw, weverijwerkplaats, klaslokalen en een bovenliggende kapel en wordt in de jaren 1930 uitgebreid met onder meer trapzaal, refter, keuken en meubel- en schoenatelier langs de Kreupelstraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een deel van de school onder meer als brandweerkazerne gebruikt, met duiventil op de zolderverdieping.

Na sloop van de oudste gebouwen van de beroepsschool en van de twee brouwerijen, wordt op deze terreinen in de jaren 1950 een grote dokterswoning gebouwd (zie nummer 38) en op de aanpalende terreinen aan de westzijde de nieuwe gebouwen van het Vrij Technisch Instituut opgericht (zie nummers 28-30).

In 1954 bouwt men op de zuidwestelijke hoek met de Beernegemstraat de Sint-Lucaskliniek, opgericht op initiatief van internist Vandevoorde en bediend door de Zusters van het Geloof. Uitgebreid in 1969 met grote vleugel van vier bouwlagen langs de Beernegemstraat. In 1980 opgeheven en thans voornamelijk ingenomen door het Instituut voor Verpleegkunde (nummer 55/ Beernegemstraat nummers 3-5).
Eind jaren 1970 worden enkele panden afgebroken om de doorsteek te maken naar de Vredestraat voor de aanleg van de kleine ring of "Conventieweg".

Brede doorgangsweg met grotendeels aaneengesloten 20ste-eeuwse heterogene bebouwing van woonhuizen en schoolcomplexen. In het smalle, gekasseide noordelijke verbindingswegje naar de Oude Stationstraat, woonhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van een à twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat), onder meer enkele restanten van eenheidsbebouwing. Nummer 12, eenlaagswoonhuis onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat) met verbouwde rechtertravee (garage). Verankerde baksteenbouw met segmentbogige muuropeningen onder strek; vernieuwd schrijnwerk en dito luiken; nog afleesbaar geschilderd oud huisnummer boven deuropening.

Nummer 32, voormalige begin 20ste-eeuwse herberg "Den Appel" met naastgelegen woonhuis (voorheen nummer 34). Half vrijstaande eenlaagsbebouwing van vier + twee traveeën onder schilddak (mechanische pannen) en nieuwe platte bedaking (rechterdeel); nieuwe dakkapel links. Geschilderde en gecementeerde lijstgevel met dito doorlopende sierbanden met oren omheen deuropeningen; muurankers. Getoogde muuropeningen waarin schuiframen. Nieuwe deuren.

Nummers 19-21/ Stoktmolenstraat, samenstel van twee interbellumwoonhuizen van twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat; mechanische pannen). Roodbakstenen gevelparement met gebruik van gele baksteen voor onder meer banden en omlijstingen van muuropeningen met afgeschuinde hoeken; nummer 19 met nieuw groot venster op begane grond en klein ondiep rondboognisje met kruisbeeld in zijgevel.
Typerende naoorlogse bebouwing onder schilddak; verzorgde roodbakstenen gevelparementen verlevendigd door gebruik van simili voor onder meer omlijstingen en top van puntgevelvelden.

Nummer 47, alleenstaande dieper gelegen villa uit de tweede helft van de 20ste eeuw, gelegen in zeer grote omhaagde tuin met bomen, toegankelijk via smalle privé-oprit aan de oostzijde.

Nummers 28-30, V.T.I. Tielt, opgetrokken in de jaren 1950 naar ontwerp van architect Albert Impe (Tielt) en uitgebreid in de jaren 1960-1970. Schoolcomplex bestaande uit diverse vleugels van twee bouwlagen, deels onder platte bedaking, deels onder pannen schilddak, getypeerd door onder meer geelbruine bakstenen parementen. Gedenksteen met opschrift "HET BISSCHOPPELIJK WERK/ "DOMUS DEI" BOUWDE DEZE SCHOOL/ A.D. 1955-1956". Op de hoek van oostelijke vleugel, ingewerkte natuurstenen (lege) beeldnis.

 • Heemkundige Kring De Roede van Tielt, Fototheek.
 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207 : Mutatieschetsen, Tielt, Afdeling 3, 1929/64, 1957/318, 1958/121bis, 1960/351, 1961/133, 1967/150.
 • Stadsarchief Tielt, Bouwaanvragen Tielt, 1955/8.
 • BILLIET J.; VERMEULEN G., Geschiedkundige schets van het V.T.I. in Tielt, in De Roede van Tielt, jg. 17, nummer 4, 1986, p. 148-160.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 92.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 217.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 24, 47, 60, 89.
 • VANDEPITTE P., Van Thielt tot Tielt, Tielt, 1975, nummer 60.
 • VANDERMEULEN J., Hertog Albrecht von Württemberg - de illustere onbekende - en zijn IVe Duitse leger, in De Roede van Tielt, jg. 9, nummer 3-4, 1978, p. 107.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 78.
 • VERBRUGGE J., Tielt, textielstad (Deel I: negentiende eeuw), in De Roede van Tielt, jg. 18, nummer 2, 1987, p. 93.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Hoekpand

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grote Hulststraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10772 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.