Geografisch thema

Holdestraat

ID
10774
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10774

Beschrijving

Lange, grosso modo noord-zuid lopende straat met afhellend reliëf die de Deken Darraslaan ten noorden verbindt met de Kasteelstraat - Meulebeeksesteenweg ten zuiden. Vormt aan zuidzijde de oostgrens van de verkavelingen "Ronceval" en "Hazelaarkouter", gerealiseerd in 1980 in het oostelijk deel van het domein van het nabijgelegen kasteel "Ronceval" net over de grens op het grondgebied van Pittem. Eertijds zogenaamd de "Boystraete", later de "Hollestraat", zie 'uitgehold' tracé of aanduiding van laaggelegen, moerassig terrein. De grosso modo haakse bocht aan de zuidzijde ontstaat bij een eerste rechttrekking van de Meulebeeksesteenweg in 1933. De straat wordt in de jaren 1960 noordwaarts verlengd bij de uitbouw van de parochie Sint-Jozef-Werkman (zie Monseigneur Van Hovestraat). Ter hoogte van de hoek met de Deken Darraslaan is de oorspronkelijke bron gelegen van de Poekebeek of "Kale", die eertijds de natuurlijke noordgrens vormt van Tielt-binnen; de hoofdbron bevindt zich iets noordelijker (zie Fonteinestraat). Tracé met verspreide hoevebebouwing weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).

In het begin van de 20ste eeuw is recht tegenover de Stedemolenstraat herberg "De Krieke" gelegen, circa 1965 gesloopt.
Woonfunctie. Noordelijk deel van de straat deels omzoomd door bomen en getypeerd door voornamelijk rijbebouwing van sociale woningen, gerealiseerd door de Tieltse Bouwmaatschappij in deze wijk vanaf 1930; de eerste woningen worden in deze straat gebouwd. Eenheidsbebouwing van woonhuizen in spiegelbeeldschema van twee bouwlagen onder pannen zadeldak, onder meer met al dan niet verharde en laag omhaagde voortuintjes. Enkele met verzorgd roodbakstenen parement en benadrukte deurtravee door onder meer blindnis met metselwerk in visgraatverband boven toegang gevat tussen pilasters.

Aan zuidzijde, losstaande eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, meegaand met de verkavelingen aan de westzijde.
Restant van landelijke bebouwing is nummer 75, een haaks op de weg ingeplant boerenarbeidershuisje.

  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 98.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 218.
  • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 27, 93.
  • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 80.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Boerenarbeiderswoning

  • Is deel van
    Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Holdestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10774 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.