Geografisch thema

Hondstraat

ID
10775
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10775

Beschrijving

Lange grosso modo oost-west lopende straat van de Wingensesteenweg ten oosten tot het kruispunt van de Egemsesteenweg en de Hellebosstraat ten westen; aan zuidwestzijde zijstraatjes van verkaveling onder zelfde benaming. Vormt de noordgrens van de woonwijk "Hoogserlei", gerealiseerd in 1967-1974 ten noordwesten van het stadscentrum.

Oudste vermelding van het "Hondestraetjen" in het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645; naar verluidt naar een waterloop te Tielt-buiten en Ruiselede.

In de 17de eeuw wordt een houten graanwindmolen gesitueerd op de zuidelijke hoek met de Wingensesteenweg, de zogenaamde de "Kassei-" of "Kalseimolen", eertijds in het bezit van de heer van "Tielt-ten-Hove" of "Gruuthuse". Deze wordt ook vermeld op de Ferrariskaart (1770-1778), waar tevens het straattracé met verspreide hoevebebouwing wordt weergegeven. De molen wordt circa 1914 gesloopt.

Straat gedeeltelijk voorzien van beboomde middenberm. Resterende landelijke bebouwing vnoornamelijk aan noordzijde van de straat. Nummer 59, dieper gelegen hoeve met omhaagd erf, opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw zie losstaande volumes weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1847); huidig boerenhuis vernieuwd (onder meer parement en bedaking) en losstaande stal.

Overige bebouwing grotendeels bestaande uit losstaande of gekoppelde eengezinswoningen uit de tweede helft van de 20ste eeuw, meegaand met de bebouwing van de verkaveling "Hoogserlei". Nummers 44-78, eenheidsbebouwing van gekoppelde eenlagige woonhuizen volgens spiegelbeeldschema met laag ommuurde voortuintjes. Vormgeving in landelijke stijl getypeerd door onder meer vrij steile pannen bedaking met brede dakkapellen, opvallende schoorstenen, uitlopende hoeksteunberen en rondbogige bakstenen deuromlijstingen.

In 2000 bouw van nieuwe sportaccommodatie op het recreatiedomein "Watewy" ten zuiden van de straat (nummer 98).

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 249.
 • DE GRYSE P., Tielt graag gezien, Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt, Tielt, 2003, nummer 146.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 99.
 • HOLEMANS H., Windmolens te Tielt, in Ons Molenheem, 2002, nummer 4, p. 57.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 218.
 • HOLLEVOET F., Tielt feodaal, in De Roede van Tielt, jg. 33, nummer 3, 2002, p. 88-96, 92.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Herberg Het Hoogscharley

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Vrijstaande villa

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hondstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10775 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.