Geografisch thema

Hoogserleistraat

ID
10776
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10776

Beschrijving

Landelijke weg van de Hondstraat ten zuiden met elleboogvormige knik tot de Vijfpachtgoenstraat ten noordoosten. Zogenaamd naar een historische hoeve gelegen in de straat, voor het eerst vermeld als "tooghe Scalley" in een disregister in 1462; in het eerste landboek van Tielt-buiten van 1645 zogenaamd "up 't Hooh Scharlei" (zie nummer 5). Het toponiem wijst op hoger gelegen gronden die in de loop der tijd door 'houwen of snijden' (Germaans "skard") ontgonnen worden.

Zelfde benaming voor een wijk of "cerc" in Tielt-buiten gelegen in de "Berghoek", een van de prekadastrale indelingen volgens het landboek van 1635. Het "Hoogserlei" wordt doorkruist door de vroegere Lijkweg die het "Goed te Willecomme" eertijds verbindt met de Sint-Pieterskerk (zie Lijkweg, Willekomstraat). Tot op vandaag wordt de benaming gebruikt voor de wijk ten noordwesten van het stadscentrum, met onder meer de verkaveling tussen de Hondstraat en de Burggraaf vande Vyverelaan, gerealiseerd in 1967-1974, net als voor het klein bedrijventerrein aan de oostzijde van de straat.
Tracé met verspreide hoevebebouwing weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).

Behouden agrarische functie van (grootschalige) landbouwbedrijven, onder meer regionaal exportslachthuis voor varkens, waar van 1949 tot 1974 café "Het Slachthuis" wordt uitgebaat. Verdwenen herberg "Hoogserlei" op de hoek met de Hondstraat.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 493-494.
 • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 101-102.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 218.
 • Landbouwleerpad, Tielt, brochure, s.d., p. 4-5.
 • OSTYN R., Historische stedenatlas van België, Tielt, Brussel, 1993, p. 21, 93.
 • Tieltsche Mengelingen, getrokken uit de Archiven der Stad, Roede en Vierschare, Tielt, 1878, p. 108-110.
 • VERBRUGGE J., Tieltse caférijkdom. Een overzicht van cafés en uitbaters tussen 1900 en 1980, in De Roede van Tielt, jg. 11, nummer 2-3-4, 1980, p. 81.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve 't Hoogserlei

 • Is deel van
  Tielt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoogserleistraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10776 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.