Geografisch thema

Huffeselestraat

ID
10779
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10779

Beschrijving

Korte doodlopende straat aan de noordoostzijde van de Abeelstraat, ten zuiden van de spoorlijn Gent - De Panne. Straat gelegen in de "Huffeseelhoek", een van de 17de-eeuwse prekadastrale indelingen van Tielt-buiten, gelegen tussen de straat naar "Maerloop" - huidige Marialoopsesteenweg - en de straat naar Pittem, huidige Pittemsesteenweg.

Het toponiem "Huffesele" wijst op een natte weide bij een beekkant ("huffel") waarbij zich een zaalvormig gebouw bevindt van een vroegmiddeleeuwse nederzetting ("sali"). De heerlijkheid "Huffesele" is een achterleen van "Tielt-ten-Hove" of "Gruuthuse", opgericht in de 14de eeuw en via de ammanie van Tielt afhankelijk van het grafelijk kasteel van Kortrijk. Langsheen de Abeelstraat is de historische hoeve met gelijkaardige benaming gelegen (zie Abeelstraat nummer 32). Dezelfde benaming wordt gebruikt voor het uitgestrekte bedrijventerrein aan de Meulebeeksesteenweg en de nabijgelegen verkaveling die in de jaren 1960 wordt gerealiseerd.

Woonfunctie. Heterogene bebouwing van woonhuizen van een à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, opklimmend tot eind 19de eeuw - eerste kwart 20ste eeuw.

Nummer 29, haaks op de weg ingeplant eenlagig boerenarbeidershuisje met klein erf aan oostzijde, toegankelijk via geschilderd ijzeren hek en omheind door open betonnen afsluiting. Dubbelhuis onder zadeldak (dubbel gegolfde mechanische pannen) met witgekalkte straatpuntgevel en erfgevel voorzien van cementbepleistering met schijnvoegen en fries. Rechthoekige vensters en getoogd deurtje.

Nummer 33, witgeschilderde eenlaagswoning onder zadeldak met Vlaamse pannen (nok evenwijdig met straat) voorzien van muurankers, muuropeningen onder rechte latei, getoogde deuropening en nieuwe garage rechts. Nummer 17, enkelhuis met verankerde bakstenen lijstgevel; vernieuwd houtwerk en luiken van rechthoekige muuropeningen.

Nummers 20-30, eenheidsbebouwing bestaande uit gekoppelde woonhuizen in spiegelbeeldschema met late inslag van cottagestijl, getypeerd door onder meer pannen bedaking (combinatie schild- en zadeldak), brede venstertraveeën oplopend in puntgevels met witgeschilderde top, roodbakstenen parementen en gebruik van natuursteen voor sluitstenen van ontlastingsbogen boven vensters en rondboogdeuren; verharde voortuintjes.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 727-728.
  • Gids voor Groot-Tielt 1987, Tielt, 1987, p. 105.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 220.
  • Tieltsche Mengelingen, getrokken uit de Archiven der Stad, Roede en Vierschare, Tielt, 1878, p. 108-110.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Huffeselestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10779 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.