Geografisch thema

Huttegemstraat

ID
10782
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10782

Beschrijving

Rechte straat van het kruispunt Pittemsesteenweg - Deken Darraslaan ten noordoosten tot de Oude Pittemstraat ten zuidwesten.
"Hutte" is een stuk land te Tielt-buiten, voor het eerst vermeld in 1443 in een renteboek als ressorterend onder "Tielt-ten-Hove" of "Gruuthuse", opgericht in de 14de eeuw en via de ammanie van Tielt afhankelijk van het grafelijk kasteel van Kortrijk. Wijst tevens op de weg die leidt naar de Pittemse deelgemeente "Egem", in de middeleeuwen gekend als gehucht "Hedenghem" of "Hatingaheim", naar verluidt in oorsprong een Frankische nederzetting. Nog als klein voetwegje weergegeven in de Atlas der Buurtwegen (1847).

Straat omzoomd door bomen waarlangs 20ste-eeuwse eengezinswoningen in tuin onder meer aansluitend bij de sociale woningbouw in deze wijk, gerealiseerd door de Tieltse Bouwmaatschappij vanaf 1930. Onder meer eenheidsbebouwing van gekoppelde woningen in spiegelbeeldschema met voortuintje. Baksteenbouw van twee bouwlagen onder pannen schilddak. Rechthoekige muuropeningen, op begane grond onder ontlastingsboogjes met natuurstenen sluitsteen en metselwerk in visgraatverband in boogveld boven deur; natuurstenen deuromlijsting. Enkele woningen met getoogde muuropeningen en bakstenen deuromlijsting op natuurstenen basis.

Gevelkapelletje aangebracht in top van recente baksteenbouw met garage (bij nummer 21). Witstenen mijtervormig kapelletje met heiligenbeeld.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 796.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 220.

Bron: CALLAERT G. & SANTY P. met medewerking van BOONE B., DEVOOGHT K. & MOEYKENS S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Tielt, Deel I: Stad Tielt (straten A-R), Deel II: Stad Tielt (straten S-Z), Deelgemeenten Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL29, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Callaert, Gonda; Santy, Pieter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Huttegemstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10782 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.